Home

The power ratio of bands of low and high frequency in normalized units in the FFT method as a marker for quantitative assessment of the effectiveness of HRV biofeedback session

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bilski, Rafał
dc.date.accessioned 2015-02-03T12:34:20Z
dc.date.available 2015-02-03T12:34:20Z
dc.date.issued 2015-01-22
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 28, pp. 5-10
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2014.027
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2416
dc.description.abstract HRV biofeedback is an effective method of relaxation and the fight against certain diseases. The effect exerted on the body has been documented many times. The main problem turned out to be a quantitative assessment of the effectiveness of the session. Among many characteristics which describe the variability of the heart rate, the power ratio of the high and low bands in units of normalized frequency obtained by the method of FFT(LF/HF) were selected to the survey. The aim of this study was to examine whether power ratio of bands of low and high frequency in normalized units obtained by the FFT methods is suitable for the quantitative description of the effectiveness of biofeedback session hrv. The study group consisted of 30 healthy people aged 21-25 years without any experience of the analyzed phenomenon. The study used a non-invasive method of measuring the blood flow through the ear of the participant, then the software program described it quantitatively. It turned out that the LF/HF cannot be used for quantitative evaluation of HRV BF session without further tests, but it is advisable to carry out long-term studies with the larger population of people. A surprising result was the observation of study participants, in short stage of relaxation, before the proper part of the study. Subjects knowing that soon they will participate in the active session mentally prepared themselves on the regulation of the breath which is confirmed by the results.
dc.description.abstract Biofeedback HRV to skuteczna metoda relaksacji oraz  walki z niektórymi chorobami. Efekt wywierany na organizm został już wiele razy udokumentowany. Zasadniczym problemem okazała się ilościowa ocena skuteczności sesji. Spośród wielu parametrów mogących opisać zmienność rytmu serca do badania wybrana została moc stosunku pasm niskich i wysokich częstotliwości w jednostkach znormalizowanych w metodzie FFT(LF/HF). Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy moc stosunku pasm niskich i wysokich częstotliwości w jednostkach znormalizowanych w metodzie FFT nadaje się do opisu ilościowego skuteczności sesji biofeedbacku HRV. Badaniami objęto grupę 30 zdrowych osób w wieku 21-25 lat bez jakiegokolwiek doświadczenia z analizowanym zjawiskiem. Do badań wykorzystano nieinwazyjne metody pomiaru przepływu krwi przez ucho uczestnika, następnie z pomocą odpowiedniego oprogramowania opisano ilościowo wyniki. Okazało się, iż moc stosunku pasm niskich i wysokich częstotliwości w jednostkach znormalizowanych w metodzie FFT nie może być wykorzystywana do oceny ilościowej sesji BF HRV, bez przeprowadzenia badań długoterminowych na większej populacji uczestników. Zaskakującym efektem badań okazała się obserwacja uczestników w krótkim etapie poprzedzającym właściwą część badań. Osoby badane, wiedząc że za chwilę przystąpią do właściwej sesji, psychicznie nastawiały się na regulację oddechu, co potwierdzają wyniki.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject quality of life
dc.subject University of the Third Age
dc.subject old age
dc.subject jakość życia
dc.subject Uniwersytet Trzeciego Wieku
dc.subject wiek podeszły
dc.title The power ratio of bands of low and high frequency in normalized units in the FFT method as a marker for quantitative assessment of the effectiveness of HRV biofeedback session
dc.title.alternative Ocena skuteczności sesji biofeedbacku HRV za pomocą stosunku mocy pasm niskich i wysokich częstotliwości, wyrażonych w jednostkach znormalizowanych
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations