Home

Bogdan Klukowski, Marek Tobera, W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989−1995), Warszawa 2013

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Ta pozycja jest udostępniona na licencji Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland