Home

Immunomodulujące i przeciwnowotworowe właściwości polisacharydopeptydu (PSP)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Piotrowski, Jakub
dc.contributor.author Jędrzejewski, Tomasz
dc.contributor.author Kozak, Wiesław
dc.date.accessioned 2015-01-22T11:52:20Z
dc.date.available 2015-01-22T11:52:20Z
dc.date.issued 2015-01-21
dc.identifier.citation Postepy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (online) vol. 69, 2015, pp.91-97
dc.identifier.issn 1732-2693
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2379
dc.description.abstract Współczesna medycyna z powodzeniem wykorzystuje preparaty pochodzenia naturalnego o działaniu immunomodulującym, które mogą wpływać na reakcje biologiczne zachodzące w organizmie i wspomagać jego naturalne mechanizmy obronne, w tym skierowane przeciwko nowotworowi. Wśród nich liczną grupę stanowią produkty pozyskiwane z grzybów, m.in. schizofylan, lentinan, polisacharyd Krestin (PSK) i polisacharydopeptyd (PSP). W pracy przedstawiono właściwości polisacharydopeptydu, który ze względu na znikomą toksyczność staje się coraz powszechniej stosowany w Chinach i Japonii jako uzupełnienie terapii przeciwnowotworowych. PSP jest kompleksem białkowo-polisacharydowym o masie 100 kDa ekstrahowanym z grzyba Coriolus versicolor. Wyniki licznych badań i obserwacje kliniczne potwierdzają, że PSP hamuje wzrost komórek nowotworowych in vitro i in vivo. Łagodzi negatywne skutki leczenia z wykorzystaniem chemio- i radioterapii, takie jak zmęczenie, utrata apetytu, nudności, wymioty i ból. Zdolny jest odbudować osłabioną przez chemioterapię odpowiedź immunologiczną. U podłoża przeciwnowotworowego działania polisacharydopeptydu leżą jego właściwości immunomodulujące. PSP stymuluje komórki układu immunologicznego, indukuje syntezę cytokin, np. IL-1β, IL-6 i czynnika martwicy nowotworów-α (TNF-α), eikozanoidów, a w tym prostaglandyny E2 (PGE2), histaminy, reaktywnych form tlenu i mediatorów azotowych. Dokładne poznanie mechanizmów działania PSP wzbudza coraz większe zainteresowanie badaczy na całym świecie. Polisacharyd peptydowy, ze względu na swoje unikatowe właściwości i bezpieczeństwo stosowania może już w niedalekiej przyszłości stać się powszechnie stosowanym środkiem terapeutycznym.
dc.description.abstract Modern medicine successfully uses multiple immunomodulators of natural origin, that can affect biological reactions and support body’s natural defense mechanisms including antitumor activities. Among them is a group of products derived from fungi, including schizophyllan, lentinan, polysaccharide Krestin (PSK), and polysaccharidepeptide (PSP). Present paper is focused on polysaccharidepeptide, which due to the negligible toxicity and numerous benefits for health, is increasingly used in China and Japan as an adjuvant in the treatment of cancer. PSP is a protein-polisaccharide complex with a molecular weight 100 kDa derived from Coriolus versicolor mushroom. The results of numerous studies and clinical trials confirm that it inhibits the growth of cancer cells in in vitro and in vivo settings as well as decreases cancer treatment-related adverse side effects such as fatigue, loss of appetite, nausea, vomiting, and pain. PSP is able to restore weakened immune response observed in patients with cancer during chemotherapy. Its anti-tumor effects seemed to be mediated through immunomodulatory regulation. PSP stimulates cells of the immune system, induces synthesis of cytokines such as interleukin-1β (IL-1β), IL-6 and tumor necrosis factor-α (TNF-α), eicosanoids including prostaglandin E2 (PGE2), histamine, reactive oxygen species and nitrogen mediators. There is a growing interest in understanding the mechanisms of PSP action. Because of its unique properties and safety, PSP may become a widely used therapeutic agent in the near future.
dc.language.iso pol
dc.publisher Index Copernicus International
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject polisacharydopeptyd
dc.subject immunomodulacja
dc.subject działanie przeciwnowotworowe
dc.title Immunomodulujące i przeciwnowotworowe właściwości polisacharydopeptydu (PSP)
dc.title.alternative Immunomodulatory and antitumor properties of polysaccharide peptide (PSP)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations