Home

Uwarunkowanie przebiegu procesu relacji w szkole wyższej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kiwak, Izabela
dc.date.accessioned 2014-10-27T07:30:55Z
dc.date.available 2014-10-27T07:30:55Z
dc.date.issued 2014-10-27
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2200
dc.description.abstract Problematyka pracy dotyka uwarunkowań przebiegu procesu nawiązywania relacji osobowych w szkole wyższej w dwóch głównych kontekstach. Pierwszym z nich są przeobrażenia edukacji, szczególnie szkolnictwa wyższego pod wpływem szerszych zmian społeczno-kulturowych. Drugi nawiązuje do problemu komunikacji międzyludzkiej, jej teoretyzowania oraz rozumienia. Wiedza o relacjach społecznych kształtowanych i nawiązywanych w specyficznym środowisku szkoły wyższej pozwala zaś wnioskować o środowisku akademickim. Proces komunikacji międzyludzkiej odzwierciedla także wyobrażenia jednostek o szkole wyższej. Celem badania było rozpoznanie uwarunkowań oraz identyfikacja kluczowych czynników, które mogą wpływać na nawiązywanie relacji osobowych między studentami a nauczycielami akademickimi w szkole wyższej. Praca ukazuje wybrane teorie w naukach o komunikowaniu, wybrane teorie podmiotowości oraz uwarunkowania społeczno-kulturowe, osobowościowe i przestrzenno-symboliczne w relacjach społecznych.
dc.description.abstract The subject matter of doctoral dissertation explores factors that influence the process of forming interpersonal relationships at the university level, within two main contexts. The first one is a transformation of higher education as a result of wider socio-cultural changes; while the second refers to interpersonal communication, its theory and understanding. The knowledge about social relations that are formed in a specific environment of university, makes it possible to draw conclusions about academia more widely. The process of communication between people reflects individuals’ ideas of higher education. The purpose of this research is to recognise key factors that may affect the relationships between students and academic teachers through selected theories of communication, subjectivity, as well as socio-cultural, individualistic and spatial and symbolical basis of social relations.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject szkoła wyższa
dc.subject relacje osobowe
dc.subject podmiotowość
dc.subject uwarunkowania
dc.subject Higher eduacation
dc.subject interpersonal relationship
dc.subject subjectivity
dc.subject determinants
dc.title Uwarunkowanie przebiegu procesu relacji w szkole wyższej
dc.title.alternative Influencing factors on the process of creating interpersonal relationships at university
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.supervisor Petrykowski, Piotr


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations