Home

Wpływ zakresu podejmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów na siłę państw w unii europejskiej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kleinowski, Marcin
dc.date.accessioned 2014-07-29T11:49:47Z
dc.date.available 2014-07-29T11:49:47Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, red. J. Maliszewska-Nienartowicz, Toruń 2009, s. 27-46
dc.identifier.isbn 978-83-7285-464-3
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2167
dc.description.abstract Wraz z rozwojem Wspólnot Europejskich, następowało sukcesywne powiększanie zakresu spraw, w których decyzja w Radzie była podejmowana na zasadzie głosowania większościowego, a co ważniejsze realnie wzrastał ich udział w praktyce procedowania na forum tej instytucji. W efekcie wywiera to wpływ na siłę państw członkowskich przez określanie zakresu swobody w procesie dokonywania agregacji interesów w Radzie, znaczenia systemu ważenia głosów i oddziaływania na efektywność podejmowania decyzji. Celem tego artykułu jest ukazanie sposobu w który zakres decydowania większością kwalifikowaną może kształtować siłę państw członkowskich w Unii Europejskiej.
dc.language.iso pol
dc.publisher WydawnictwoTNOiK "Dom Organizatora"
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Rada Unii Europejskiej
dc.subject proces decyzyjny w UE
dc.subject kwalifikowana większość głosów
dc.subject jednomyślność
dc.title Wpływ zakresu podejmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów na siłę państw w unii europejskiej
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations