Home

O funduszu wypadkowym – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wantoch-Rekowski, Jacek
dc.date.accessioned 2014-06-23T13:59:57Z
dc.date.available 2014-06-23T13:59:57Z
dc.date.issued 2014-04-01
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 1, Vol. 2, pp. 115-123
dc.identifier.issn 2300-9853
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2014.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2014
dc.description.abstract Fundusz wypadkowy jest jedynym funduszem wchodzącym w skład Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wg prognoz w najbliższych latach będzie miał dodatnie saldo finansowe. Stwarza to możliwość jego usamodzielnienia – tak organizacyjnego, jak prawnego. Dzięki niewielkim zmianom legislacyjnym, w zasadzie bez ponoszenia dodatkowych kosztów, możliwe jest unormowanie przynajmniej jednego z rodzajów ubezpieczeń. Podkreślić należy, że proponowane przez autora rozwiązanie nie jest oryginalne, gdyż na samodzielnych finansowo i prawnie funduszach oparto funkcjonowanie ubezpieczeń społecznych w II RP. Autor w opracowaniu wskazuje na możliwe kierunki zmian legislacyjnych i je uzasadnia.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
dc.subject fundusz wypadkowy
dc.title O funduszu wypadkowym – uwagi de lege lata i de lege ferenda
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations