Home

Ustawa budżetowa na 2014 rok – wybrane aspekty prawne

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Borodo, Andrzej
dc.date.accessioned 2014-06-23T13:59:57Z
dc.date.available 2014-06-23T13:59:57Z
dc.date.issued 2014-04-01
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 1, Vol. 2, pp. 23-35
dc.identifier.issn 2300-9853
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2014.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2012
dc.description.abstract Opracowanie przestawia treść prawną i układ ustawy budżetowej na 2014 rok. Regulacje zawarte w ustawie budżetowej – z punktu widzenia przepisów konstytucji i ustawodawstwa finansowego – wywołują różne pytania. Ustawa budżetowa jest ściśle związana z ustawą o finansach publicznych, która wyznacza elementy składowe ustawy budżetowej. Natomiast polskie ujęcia konstytucyjne dotyczące budżetu państwa są zbyt ogólne i w niewielkim stopniu zakreślają wymogi pod adresem ustawy budżetowej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject ustawa budżetowa
dc.subject ustawa o finansach publicznych
dc.subject konstytucja
dc.title Ustawa budżetowa na 2014 rok – wybrane aspekty prawne
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations