Home

Konstruowanie tożsamości podmiotowej w kontekście kategorii sensu w pedagogice

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Michalski, Jarosław
dc.date.accessioned 2014-06-23T13:06:53Z
dc.date.available 2014-06-23T13:06:53Z
dc.date.issued 2014-05-13
dc.identifier.citation Paedagogia Christiana, No. 2, Vol. 32, pp. 11-26
dc.identifier.issn 1505-6872
dc.identifier.other doi:10.12775/PCh.2013.022
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1978
dc.description.abstract Culture provides some philosophical concepts composing fundaments of fair life, suggests solutions to key existential problems, defines social mechanisms for their maintenance. They compose a reference system of social and individual life. The type of social order in which human existence finds its course plays a crucial role in the process of development of own life and identity as it encompasses a framework of context for understanding the world and functioning in it, however always via finding the sense of life. The content of the presentation shall include application of sense category to the pedagogy and an attempt to answer the question: how to liven up the issue of development of sense of life in social life, upbringing, education, pedagogical way of thinking and how to help others to enter the path which would not lead to nothingness but to the plenitude of life and existence.
dc.description.abstract Kultura dostarcza pewnych koncepcji filozoficznych stanowiących podbudowę życia godziwego, podsuwa rozwiązania podstawowych problemów egzystencjalnych, ustanawia społeczne mechanizmy ich podtrzymywania. Stanowią one układ odniesienia zarówno dla społecznego, jak i indywidualnego życia. Typ ładu społecznego, w którym przebiega egzystencja człowieka, odgrywa znaczącą rolę w procesie kształtowania przez niego własnego życia i własnej w nim tożsamości, gdyż stanowi ramy zakreślające kontekst rozumienia świata przeżywanego i działania w nim, ale zawsze poprzez odnalezienia sensu życia. Treścią wystąpienia będzie aplikacja kategorii sensu do pedagogiki w jej wymiarze teoretycznym i praktycznym i próba odpowiedzi na pytania: jak zagadnienie kształtowania sensu życia ożywić w życiu społecznym, w wychowaniu, w edukacji, w myśleniu pedagogicznym, jak pomóc ludziom wchodzić na drogę, która nie prowadzi do nicości, lecz ku pełni bytu i życia.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject subject identity
dc.subject existential problems
dc.subject sense of life
dc.subject plenitude of life
dc.subject Frankl
dc.subject tożsamość podmiotowa
dc.subject problemy egzystencjalne
dc.subject sens życia
dc.subject pełnia życia
dc.subject Frankl
dc.title Konstruowanie tożsamości podmiotowej w kontekście kategorii sensu w pedagogice
dc.title.alternative Creation of Subject Identity in the Context of Sense Category in Pedagogy
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations