Home

Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pakuła, Jacek
dc.date.accessioned 2014-06-16T08:51:40Z
dc.date.available 2014-06-16T08:51:40Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier.isbn 978-83-930863-7-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1912
dc.description.abstract Praca pt. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz – przegląd orzecznictwa – wzory pism adresowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się na co dzień przyznawaniem pomocy materialnej w szkołach wyższych oraz jednostkach naukowych, jak również wszystkich zainteresowanych tytułową problematyką. Prezentowana publikacja poświęcona jest pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, dystrybuowanej przez szkoły wyższe i jednostki naukowe, o której mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8 oraz art. 199 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Chodzi tu o stypendium socjalne, ewentualnie zwiększone o tzw. dopłatę mieszkaniową, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów albo stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi. Struktura pracy oparty jest na podziale na trzy części. Pierwsza z nich, zgodnie z podtytułem, to podręczny komentarz, którego rozważania koncentrują się wokół ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Obejmuje rozważania dotyczące statusu potencjalnych beneficjentów, systemu organów pomocy materialnej, przedmiotu świadczeń. Dopełnieniem jest zarys postępowania w przedmiocie pomocy materialnej. Druga część pracy stanowi przegląd orzecznictwa, przede wszystkim wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego – za okres od 1 stycznia 2013 r. do 1 czerwca 2014 r. Trzecia część to wzory pism – szablony wezwań, postanowień, czy decyzji, jakie na co dzień przygotowują podmioty przyznające pomoc materialną. Zostały one opatrzone uwagami, istotnymi ze względu na ich sporządzanie i wydawanie.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subject pomoc materialna
dc.subject pomoc materialna dla studentów
dc.subject pomoc materialna dla doktorantow
dc.subject pomoc materialna wzory pism
dc.subject komentarz do pomocy materialnej
dc.title Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations