Home

Pomoc materialna dla studentów : podręczny komentarz, przegląd orzecznictwa, wzory pism, 125 s.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pakuła, Jacek
dc.date.accessioned 2014-06-16T08:51:40Z
dc.date.available 2014-06-16T08:51:40Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier.isbn 978-83-930863-7-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1912
dc.description.abstract Praca pt. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz – przegląd orzecznictwa – wzory pism adresowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się na co dzień przyznawaniem pomocy materialnej w szkołach wyższych oraz jednostkach naukowych, jak również wszystkich zainteresowanych tytułową problematyką. Prezentowana publikacja poświęcona jest pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, dystrybuowanej przez szkoły wyższe i jednostki naukowe, o której mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8 oraz art. 199 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Chodzi tu o stypendium socjalne, ewentualnie zwiększone o tzw. dopłatę mieszkaniową, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów albo stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi. Struktura pracy oparty jest na podziale na trzy części. Pierwsza z nich, zgodnie z podtytułem, to podręczny komentarz, którego rozważania koncentrują się wokół ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Obejmuje rozważania dotyczące statusu potencjalnych beneficjentów, systemu organów pomocy materialnej, przedmiotu świadczeń. Dopełnieniem jest zarys postępowania w przedmiocie pomocy materialnej. Druga część pracy stanowi przegląd orzecznictwa, przede wszystkim wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego – za okres od 1 stycznia 2013 r. do 1 czerwca 2014 r. Trzecia część to wzory pism – szablony wezwań, postanowień, czy decyzji, jakie na co dzień przygotowują podmioty przyznające pomoc materialną. Zostały one opatrzone uwagami, istotnymi ze względu na ich sporządzanie i wydawanie.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subject pomoc materialna
dc.subject pomoc materialna dla studentów
dc.subject pomoc materialna dla doktorantow
dc.subject pomoc materialna wzory pism
dc.subject komentarz do pomocy materialnej
dc.title Pomoc materialna dla studentów : podręczny komentarz, przegląd orzecznictwa, wzory pism, 125 s.
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations