Home

Poziom rozwoju ekonomiczno-społecznego a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych krajach UE

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Siemiątkowski, Piotr
dc.contributor.author Jankowska, Ewa
dc.date.accessioned 2014-04-02T07:40:29Z
dc.date.available 2014-04-02T07:40:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia 2011, nr 46, ss. 413-424.
dc.identifier.issn 1733-2842
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1836
dc.description.abstract Podstawowym celem artykułu jest analiza zależności występujących pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a zmianami zachodzącymi w poziomie rozwoju ekonomiczno – społecznego państw. Analizie poddano dwie grupy krajów Unii Europejskiej: wybrane kraje tzw. „starej” UE (Francję, Hiszpanię, Niemcy i Wielką Brytanię) oraz cztery kraje tzw. „nowej” Unii (Czechy, Polskę, Słowację i Słowenię). Wybór takiego obszaru badawczego wydaje się być uzasadniony faktem, iż zdolności nabywcze konsumentów (a tym samym popyt realny) w dużej mierze zależą od poziomu życia (wyznaczonego poziomem rozwoju gospodarczo – społecznego). W artykule omówiono czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Determinanty napływu BIZ podzielono (w ujęciu teoretycznym) na cztery grupy: ekonomiczne, formalno – instytucjonalne, naturalne oraz społeczno – kulturowe. W pracy dokonano również analizy zmian zachodzących w latach 2000 – 2009 w: - poziomie życia wybranych krajów, wykorzystując w tym celu wskaźnik rozwoju społecznego HDI, - napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do wskazanych krajów. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosków, które autorzy zamieścili w końcowej części artykułu.
dc.language.iso pol
dc.publisher Uniwersytet Szczeciński
dc.relation.ispartofseries Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia;
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subject bezpośrednie inwestycje zagraniczne
dc.subject BIZ
dc.subject poziom życia
dc.subject poziom rozwoju gospodarczo – społecznego
dc.subject HDI
dc.title Poziom rozwoju ekonomiczno-społecznego a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych krajach UE
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations