Home

Recepcja filozofii Immmanuela Kanta w Polsce na przełomie 18 i 19 wieku

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Marciniak, Milena
dc.date.accessioned 2014-02-21T13:31:05Z
dc.date.available 2014-02-21T13:31:05Z
dc.date.issued 2014-02-04
dc.identifier.citation Studia z Historii Filozofii, pp. 103-112
dc.identifier.issn 2083-1978
dc.identifier.other doi:10.12775/szhf.2013.049
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1741
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest najwcześniejszej recepcji i pierwszym próbom interpretacyjnym filozofii Kanta na ziemiach polskich, przybliża również postaci pierwszych polskich kantystów, którzy mieli jeszcze okazję zetknąć się osobiście z królewieckim filozofem. Na uwagę zasługują tu szczególnie Józef Bychowiec i Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, mający możliwość uczęszczać na prowadzone przez niego zajęcia, stali się później pierwszymi znawcami i tłumaczami pism Kantowskich. Wspomniani zostają również inni polscy myśliciele np. Jan Śniadecki czy Józef Kalasanty Szaniawski którzy filozofię Kanta poznali tylko za pośrednictwem lektur.
dc.description.abstract The article is devoted to the earliest reception and the first interpretative attempts of Kant’s philosophy on Polish lands; it also gives an outline of the first Polish Kantians, who had the opportunity to meet the Königsberg philosopher. Two of them deserve particular attention: Józef Bychowiec and Krzysztof Celestyn Mrongowiusz. Who both attended Kant’s lectures and were the first Polish experts at his philosophy and translators of his works. Other Polish thinkers, such as Jan Śniadecki or Józef Kalasanty Szaniawski, whose knowledge of Kant was narrowed to his works, are also mentioned in the article.
dc.language.iso deu
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Kant
dc.subject kantyzm
dc.subject filozofia polska
dc.subject Mrongowiusz
dc.subject Bychowiec
dc.subject Śniadecki
dc.subject Kant
dc.subject Kantianism
dc.subject Polish philosophy
dc.subject Mrongowiusz
dc.subject Bychowiec
dc.subject Śniadecki
dc.title Recepcja filozofii Immmanuela Kanta w Polsce na przełomie 18 i 19 wieku
dc.title.alternative The Reception of Immanuel Kant’s Philosophy in Poland at the Turn of the 18th and 19th Century
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations