Home

Teoria i praktyka windykacji we współczesnej bibliotece (wybrane problemy)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Centek, Barbara
dc.date.accessioned 2014-01-21T14:37:53Z
dc.date.available 2014-01-21T14:37:53Z
dc.date.issued 2014-01-14
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (11), Vol. 6, pp. 69-80
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2013.022
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1590
dc.description.abstract According to Polish library law, services provided by libraries are free of charge. However, there are cases when a library may demand payment from the reader. One of them is a delayed return of borrowed materials. In such a case the libraries are entitled to introduce procedures mentioned in civil procedure code, but due to economical reasons they seldom do this. More often they use self-developed informal methods or hire debt recovery agencies.
dc.description.abstract Zgodnie z polskim prawem bibliotecznym, usługi świadczone przez biblioteki mają charakter nieodpłatny. Przewiduje się jednak sytuacje, kiedy biblioteka może domagać się od czytelnika uiszczenia opłaty. Jedną z nich jest nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych. W takiej sytuacji biblioteki powinny przystąpić do wdrożenia procedury o jakiej mowa w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, jednak z przyczyn ekonomicznych rzadko korzystają z tej możliwości. Zdecydowanie częściej uciekają się do wypracowanych przez siebie nieformalnych sposobów lub korzystają z usług firm windykacyjnych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject debt enforcement
dc.subject debt recovery
dc.subject libraries
dc.subject library law
dc.subject overdue books
dc.subject biblioteki
dc.subject egzekwowanie długów
dc.subject windykacja
dc.subject prawo biblioteczne
dc.subject przetrzymywanie książek
dc.title Teoria i praktyka windykacji we współczesnej bibliotece (wybrane problemy)
dc.title.alternative Theory and practice of debt recovery in modern library (some aspects)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations