Home

Reguły wydatkowe dotyczące budżetu państwa (na gruncie ustawy o finansach publicznych z 2009 r.)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cilak, Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-01-11T13:28:30Z
dc.date.available 2014-01-11T13:28:30Z
dc.date.issued 2013-11-05
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 1, Vol. 1, pp. 39-56
dc.identifier.issn 2300-9853
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2013.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1479
dc.description.abstract The article is devoted to expenditure rules related to government budget, specified in Public Finance Act. The object of analysis is the legal con-struction and functioning of expenditure rules. The article tries to respond on a question of effectiveness of these restrictions of conduct of budgetary policy. The analysis covers the rules in articles 112a–112d and 86 of Public Finance Act.
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest regułom wydatkowym dotyczącym budżetu państwa, określonym w ustawie o finansach publicznych. Przedmiotem analizy jest konstrukcja i funkcjonowanie reguł wydatkowych. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o skuteczność tego rodzaju ograniczeń prowadzenia polityki budżetowej. Analizie poddano reguły określone w art. 112a−112d i art. 86 ustawy o finansach publicznych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject expenditure rule
dc.subject government budget
dc.subject reguła wydatkowa
dc.subject budżet państwa
dc.title Reguły wydatkowe dotyczące budżetu państwa (na gruncie ustawy o finansach publicznych z 2009 r.)
dc.title.alternative Expenditure Rules Related to Government Budget (under the Public Finance Act 2009)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations