Home

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Standardy wspołczesnych mediow”, Warszawa, 15–16 I 2009

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Krupa-Lipińska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-11T13:28:28Z
dc.date.available 2014-01-11T13:28:28Z
dc.date.issued 2009-12-01
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 5, pp. 200-205
dc.identifier.issn 1689-5258
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2009.011
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1460
dc.description.abstract Konferencja zorganizowana przez Fundację „Forum Własności Intelektualnej”, Inicjatywę „Media Standard” oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie zgromadziła przedstawicieli mediów, prawa, nauki oraz studentow. Celem spotkania była analiza najistotniejszych problemow środowiska dziennikarskiego zwią zanych z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczegolności unormowaniami Prawa prasowego oraz perspektywą jego nowelizacji. Program dwudniowej konferencji podzielono na trzy bloki tematyczne, zatytułowane: „Między wolnością a prywatnością”, „Wolność słowa – teoria i praktyka” oraz „Prawo prasowe – ewolucja czy rewolucja?”.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject media
dc.subject konferencja
dc.subject warszawa
dc.title Sprawozdanie z konferencji naukowej „Standardy wspołczesnych mediow”, Warszawa, 15–16 I 2009
dc.type info:eu-repo/semantics/report


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations