Home

Cooperazione tra gli enti autonomi territoriali in Polonia (Strutture facoltative delle autonomie locali)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Witkowski, Zbigniew
dc.contributor.author Jędrzejewski, Tomasz
dc.date.accessioned 2014-01-10T10:47:44Z
dc.date.available 2014-01-10T10:47:44Z
dc.date.issued 2012-10-10
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, pp. 11-24
dc.identifier.issn 2083-1986
dc.identifier.other doi:10.12775/TSP-W.2012.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1403
dc.description.abstract Streszczenie. WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE (FAKULTATYWNE STRUKTURY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO) Trójszczeblowa struktura polskiego samorządu terytorialnego (samorząd gminny, powiatowy i samorząd województwa) stanowi podstawę do analizy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego zarówno w układzie poziomym między jednostkami tego samego szczebla, jak i w układzie pionowym – między jednostkami różnych szczebli. Punktem wyjścia do ustalenia istoty i form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego jest niewątpliwie Konstytucja RP oraz Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Istota współdziałania jednostek samorządu terytorialnego opiera się na założeniu dobrowolności i równorzędnej pozycji podmiotów współpracujących. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego może się odbywać zarówno w formach prawa publicznego, jak i prawa prywatnego (cywilnego). Do podstawowych form współpracy o charakterze publicznym należą związki komunalne, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Podjęcie współpracy w formach publicznoprawnych nie wyklucza jednak wykorzystania w ramach takiej współpracy form prawa cywilnego. Podstawowym celem współdziałania jednostek samorządu terytorialnego jest wykonywanie zadań publicznych rozumianych jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnych społeczności – wspólnot samorządowych. Jednostki samorządu terytorialnego mają także prawo przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce bardzo aktywnie wykorzystują prawne podstawy do organizowania funkcjonowania fakultatywnych struktur samorządowych, w szczególności w formach prawa publicznego.
dc.language.iso ita
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject samorząd terytorialny
dc.subject związki komunalne
dc.subject porozumienia międzygminne
dc.subject stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
dc.subject współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego
dc.title Cooperazione tra gli enti autonomi territoriali in Polonia (Strutture facoltative delle autonomie locali)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations