Home

E-book - nowa forma przekazu treści w postaci cyfrowej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Krysiński, Przemysław
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:44:12Z
dc.date.available 2014-01-10T09:44:12Z
dc.date.issued 2009-06-30
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (2), Vol. 2, pp. 75-88
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2009.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1379
dc.description.abstract Artykuł dotyczy nowych form cyfrowej prezentacji tekstu. Rozwój technologii informatycznej odgrywa dużą rolę w procesie tworzenia nowych urządzeń, aplikacji oraz oprogramowania przeznaczonego do obsługi e-booków. Autor przedstawia najnowsze rozwiązania techniczne oraz analizuje rozwój cyfrowej postaci książki od początku jej istnienia. Zwraca także uwagę na problem praw autorskich i opracowywane systemy zabezpieczeń, które przeciwdziałają wykorzystywaniu opublikowanych nośników informacji w sposób niezgodny z wolą ich wydawcy. Nowa forma książki jest już dobrze znana i rozpowszechniona na świecie. Także w Polsce można zaobserwować wciąż rosnącą liczbę internetowych serwisów, księgarń oraz wydawnictw specjalizujących się w promowaniu elektronicznych wersji książek.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject e-book
dc.subject nośniki cyfrowe
dc.subject publikacje cyfrowe
dc.title E-book - nowa forma przekazu treści w postaci cyfrowej
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations