Home

Usługi zdalne w polskich bibliotekach uniwersyteckich

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pokaż prosty rekord

dc.contributor.author Ostrowska, Aneta
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:44:12Z
dc.date.available 2014-01-10T09:44:12Z
dc.date.issued 2009-12-01
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (3), Vol. 2, pp. 123-133
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2009.023
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1376
dc.description.abstract Biblioteka akademicka odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego realizowaną poprzez usługi informacyjne i edukacyjne. Jej zadaniem jest przybliżanie nowych technologii informatycznych, tworzenie zasobów informacyjnych, następnie udostępnianie ich szerokiej grupie użytkowników. Zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym dotyczące przejścia od „nauczania” do „uczenia się”, nowych kierunków oraz form dydaktycznych, nauczania na odległość i zarządzania informacją wymuszają zmianę organizacji pracy w bibliotekach akademickich. Artykuł jest próbą zebrania i uporządkowania przykładów wprowadzenia usług zdalnych (głównie elektronicznych) do oferty 17 bibliotek polskich uniwersytetów. Poza omówieniem poszczególnych rodzajów świadczeń, ocenie poddano ich przydatność w działalności bibliotecznej oraz możliwość dalszej rozbudowy.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject usługi zdalne
dc.subject biblioteki uniwersyteckie
dc.title Usługi zdalne w polskich bibliotekach uniwersyteckich
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Pokaż prosty rekord

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Ta pozycja jest udostępniona na licencji Attribution-NoDerivs 3.0 Poland