Home

Najstarszy zachowany gdański katalog sprzedaży prywatnej biblioteki z 1678 roku i jego zawartość

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Imańska, Iwona
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:44:11Z
dc.date.available 2014-01-10T09:44:11Z
dc.date.issued 2011-12-08
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 2 (7), Vol. 4, pp. 9-28
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2011.014
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1359
dc.description.abstract Przedstawiony w artykule katalog należy do najstarszych zachowanych katalogów sprzedaży biblioteki, przez co daje możliwość zapoznania się z kompozycją tego rodzaju druków i ich stroną redakcyjną. Jest też ważnym źródłem do zobrazowania początków aukcji książek na ziemiach polskich. Dzięki niemu mamy też wgląd w bardzo ciekawy księgozbiór, będący owocem zabiegów kolekcjonerskich co najmniej dwóch pokoleń, dla nas dodatkowo zasługujący na uwagę, gdyż wśród zebranych przez Niclassiusów książek jest też pokaźna grupa poloniców, w tym prac w języku polskim, licząca przeszło 220 tytułów, co stanowi około 15% całej kolekcji. Była to wielkość nie często spotykana w bibliotekach gdańskich, w tym wypadku wynikała ona zapewne z faktu, że duchowni służyli w kościele św. Piotra i Pawła, będącego w tym czasie centrum polskości w Gdańsku.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Gdańsk
dc.subject księgozbiory
dc.title Najstarszy zachowany gdański katalog sprzedaży prywatnej biblioteki z 1678 roku i jego zawartość
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations