Home

Podstawy prawne skarbowości samorządowej w II RP

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Tarnowska, Anna
dc.date.accessioned 2014-01-09T18:47:14Z
dc.date.available 2014-01-09T18:47:14Z
dc.date.issued 2013-12-20
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 2, Vol. 1, pp. 41-59
dc.identifier.issn 2300-9853
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2013.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1301
dc.description.abstract Autorka przyczynku omawia pokrótce podstawę prawną systemu skarbowości komunalnej w II Rzeczypospolitej. Wskazuje na nieprzezwyciężony do wybuchu II Wojny Światowej problem partykularyzmów, istniejących na terenie byłych dzielnic zaborczych: pruskiej, austriackiej i rosyjskiej, czy wreszcie autonomicznego Województwa Śląskiego. Ustawa o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych z 1923 r., w zamierzeniu przejściowa, doczekała się kilkudziesięciu nowelizacji, lecz nie została zastąpiona unifikacyjną regulacją. Z kolei kwestie tworzenia budżetów komunalnych, kasowości unormowane zostały w sposób ramowy w rozporządzeniu Prezydenta RP z 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne oraz licznych aktach wykonawczych do tego rozporządzenia. Regulacje składały się na system, który zasadnie można oceniać jako skomplikowany, nadmiernie rozbudowany i doraźny.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject samorząd międzywojenny
dc.subject skarbowość samorządowa
dc.subject podatki samorządowe
dc.subject budżet samorządowy
dc.title Podstawy prawne skarbowości samorządowej w II RP
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations