Home

Pakt fiskalny i problem jego ratyfikacji – wybrane aspekty

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Borodo, Andrzej
dc.date.accessioned 2014-01-09T18:47:13Z
dc.date.available 2014-01-09T18:47:13Z
dc.date.issued 2013-12-20
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 2, Vol. 1, pp. 9-19
dc.identifier.issn 2300-9853
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2013.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1299
dc.description.abstract Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej z dnia 2 marca 2012 r. (nazywany Paktem fiskalnym) jest prawem odnoszącym się do spraw gospodarczych i budżetowych państw członkowskich Unii Europejskiej, głównie do deficytu publicznego i zadłużenia. Pakt wkracza w uprawnienia budżetowe Sejmu i rządu. Ustawą z 20 lutego 2012 r. Sejm wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji Traktatu. Procedura ratyfikacji Traktatu budzi wątpliwości. Należy rozważyć, czy treść Paktu fiskalnego uzasadnia przyjęcie ustawy zezwalającej na ratyfikację zwykłą, czy kwalifikowaną większością głosów (a więc według art. 89 ust. 1 Konstytucji, czy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 Konstytucji).
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject traktat międzynarodowy
dc.subject konstytucja
dc.subject budżet państwa
dc.title Pakt fiskalny i problem jego ratyfikacji – wybrane aspekty
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations