Home

Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Domeracki, Piotr
dc.contributor.author Tyburski, Włodzimierz
dc.date.accessioned 2013-12-16T18:44:07Z
dc.date.available 2013-12-16T18:44:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, red. Włodzimierz Tyburski, ss. 233-281.
dc.identifier.isbn 978-83-231-2740-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1215
dc.description.abstract Potrzeba opracowania podstaw edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju uchodzi obecnie za jedno z najistotniejszych i najpilniejszych zadań, jakie stoją przed naukami środowiskowymi, edukacyjnymi i filozoficznymi, wraz z ekonomią polityczną i polityką ekologiczną. Istnieje szereg czynników, które taką potrzebę uzasadniają, czyniąc ją ważną, nagłą i pilną. Wśród nich na czoło wysuwają się czynniki natury instytucjonalnej, organizacyjnej i administracyjno-politycznej. edukacja do zrównoważonego rozwoju ma umożliwiać przewidywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów, które pośrednio lub bezpośrednio zagrażają życiu na naszej planecie; edukacja ta ma również rozpowszechniać wartości i normy, tkwiące u podstaw zrównoważonego rozwoju. Zaliczają się do nich, jak wskazuje dokument, „równość płci, tolerancja społeczna, redukcja obszarów biedy, ochrona środowiska, ochrona zasobów naturalnych planety i sprawiedliwe, pokojowe społeczeństwa”; edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju powinna również ukazywać złożoność i wzajemne przenikanie się trzech, centralnych dla tej koncepcji, sfer: środowiska przyrodniczego, społeczeństwa (ujętego integralnie z jego zapleczem kulturowym) i ekonomii. Tak zaprojektowany proces edukacyjny, z założenia, doprowadzić ma in effectu do zapewnienia zrównoważonej przyszłości i pozytywnych przemian społeczno-gospodarczych, współwarunkujących możliwość realizacji tej fundamentalnej zmiany cywilizacyjnej.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject zrównoważony rozwój
dc.subject edukacja ekologiczna
dc.subject edukacja sustensywna
dc.subject postawy
dc.subject kształtowanie postaw
dc.subject świadomość
dc.subject ład społeczny
dc.subject ład środowiskowy
dc.subject sustainable development
dc.subject ecological education
dc.subject sustainative education
dc.subject attitudes
dc.subject forming attitudes
dc.subject consiousness
dc.subject social order
dc.subject environmental order
dc.title Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju
dc.title.alternative The Foundations of Education and Forming of the Social Consciousness in the Spirit of the Sustainable Development
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations