Home

Arterioskleroza i jej wersje. Krążąca referencja, perspektywizm i ontologiczna frakcyjność

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Abriszewski, Krzysztof
dc.contributor.author Afeltowicz, Łukasz
dc.date.accessioned 2013-12-03T10:43:54Z
dc.date.available 2013-12-03T10:43:54Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Zagadnienia Naukoznawstwa, 3 (181-182), 2009
dc.identifier.issn 0044-1619
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1145
dc.description.abstract Odwołując się do przedstawionej wcześniej w „Zagadnieniach Naukoznawstwa” koncepcji krążącej referencji, autorzy stawiają pytanie o to, co dzieje się, gdy równolegle wytworzonych zostanie kilka sieci krążącej referencji. Filozofia ujmowała tradycyjnie taką sytuację jako wyłonienie się kilku konkurencyjnych obrazów (reprezentacji) jednego przedmiotu (lub zjawiska) i jako jedno z możliwych wyjaśnień proponowała epistemologiczny perspektywizm. Autorzy argumentują, odwołując się do prac holenderskiej badaczki, Annemarie Mol, że problem należy postawić na poziomie ontologii, a nie epistemologii, ponieważ w grę wchodzą nie tyle reprezentacje jakiegoś obiektu, ile zbiory praktyk i materialnych przekształceń „kawałków świata”. Całość argumentacji zostaje obudowana wokół analizy przypadku arteriosklerozy kończyn dolnych. „Pokawałkowana” arterioskleroza może byś postrzegana jako „obiekt”, którego jest więcej niż jeden, ale mniej niż wiele. Aby uchwycić tę niejasną sytuację, autorzy proponują, by za Johnem Lawem, mówić o przedmiocie i jego frakcjach.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject antropologia nauki
dc.subject krążąca referencja
dc.subject arterioskleroza
dc.title Arterioskleroza i jej wersje. Krążąca referencja, perspektywizm i ontologiczna frakcyjność
dc.title.alternative Atherosclerosis and its versions. Circulating reference, perspectivism, and ontological fractionality
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations