Home

Browsing by Subject "juryslingwistyka"

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing by Subject "juryslingwistyka"

Sort by: Order: Results:

  • Żurowski, Sebastian (Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Bydgoszczy, 2014)
    Artykuł podejmuje problematykę wykorzystania słowników ogólnych i specjalnych języka polskiego w procesie interpretacji tekstu prawnego oraz przy tworzeniu argumentacji w tekście prawniczym (np. uzasadnieniu wyroku).
  • Żurowski, Sebastian (TNOiK „Dom Organizatora” Toruń, 2015)
    Przedmiotem zainteresowania w artykule jest przydatność słowników języka polskiego w pracy prawnika. Rozważana jest kwestia przydatności słowników drukowanych i elektronicznych, opisany pokrótce stan aktualny polskich słowników ...