Home

Browsing by Author "Kunz, Mieczysław"

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing by Author "Kunz, Mieczysław"

Sort by: Order: Results:

 • Nienartowicz, Andrzej; Kamiński, Dariusz; Kunz, Mieczysław; Deptuła, Miłosz; Adamska, Edyta (2015-03-23)
  The dune hill in Folusz is one of the most interesting sites with xerothermic vegetation in the Polish lowland. It is different from other sites by the fact that xerothermic vegetation covers a single dune located amidst ...
 • Koziński, Grzegorz Jan; Przystalski, Andrzej; Nienartowicz, Andrzej; Boiński, Marian; Dysarz, Roman; Rutkowski, Lucjan; Domin, Dominik Jan; Kunz, Mieczysław; Wegner, Roman (Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich : Wydział Środowiska i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 2003)
  Biosphere Reserves are areas of marine and terrestrial ecosystems, or a combination there of, which are internationally recognized within the framework of UNESCO's Programme on "Man and the Biosphere" (MAB). The aim of the ...
 • Kunz, Mieczysław; Kot, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007)
  Artykuł przedstawia problematykę kartowania sozologicznego oraz omawia wykonane w Instytucie Geografii UMK numeryczne mapy sozologiczne. Celem tych prac, prowadzonych na obszarach chronionych, użytkowanych rolniczo, na ...
 • Kunz, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza "Turpress" Toruń, 2001)
  Praca przedstawia podstawowe wiadomości z zakresu Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS). Dokonano opisu podsystemów GPS oraz pokazano przykładowe zastosowanie w badaniach przyrodniczych. Zamieszczona charakterystyka ...
 • Nienartowicz, Andrzej; Piernik, Agnieszka; Marcykiewicz, Joanna; Lis, Marta; Kunz, Mieczysław; Viglia, Silvio (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011)
  The comparison was performed on the flora of lawns located in the vicinity of three brine concentration towers in the Spa Park in the town of Ciechocinek. It was found that a different level of saline water inflow into the ...
 • Czajka, Grzegorz; Kunz, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007)
  Systemy Informacji Geograficznej spełniają wyjątkową rolę w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce i na świecie. Kluczowym elementem rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest edukacja informatyczna oraz powszechny ...
 • Nienartowicz, Andrzej; Filbrandt-Czaja, Anna; Piernik, Agnieszka; Jabłoński, Piotr; Kunz, Mieczysław; Deptuła, Miłosz (2011-10-30)
  Differences between modern pollen rains in three types of phytocoenoses were studied in two regions, i.e. Tuchola Forest and Toruń Basin. The phytocoenoses in question were heaths, young pine-birch growths and mature pine ...
 • Koziński, Grzegorz Jan; Domin, Dominik Jan; Nienartowicz, Andrzej; Filbrandt-Czaja, Anna; Piernik, Agnieszka; Kunz, Mieczysław; Mizgalska, Małgorzata; Warot, Lucyna (Inspekcja Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu., 2004)
  The study presents the geographic information system for gathering historical and contemporary floristic and phytosociological data. Releves performed with the Braun-Blanquet method are compiled in the database with the ...
 • Kunz, Mieczysław (Firma Usługowo-Wydawnicza "DANIEL" Ewa Wierzchucka, 2013)
  Artykuł przedstawia w zarysie problematykę nowoczesnych metod i narzędzi badawczych służących pozyskiwaniu informacji geograficznej. Odkryte w XX wieku nowe metody pozyskiwania i przetwarzania danych zainicjowały rewolucję ...
 • Burdziej, Jan; Kunz, Mieczysław (Firma Usługowo-Wydawnicza "DANIEL" Ewa Wierzchucka, 2013)
  Ustanowiona w 2004 roku w Polsce Ustawa o ochronie przyrody wyróżnia 10 form ochrony przyrody w Polsce. Istniejące opracowania statystyczne i opublikowane zestawienia uwzględniają liczbę i powierzchnię zajmowaną przez ...
 • Kunz, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007)
  W artykule omówiono inicjatywę ogólnoświatowego Dnia GIS-u (GISDay) obchodzonego corocznie w wielu krajach świata, w tym także od samego początku w Polsce. Celem Dnia GIS-u jest rozpowszechnianie wiedzy na temat Systemów ...
 • Nienartowicz, Andrzej; Kunz, Mieczysław; Domin, Dominik Jan (Oficyna Wydawnicza "Turpress" Toruń, 2001)
  Zastosowano technologię GIS i metody teledetekcji satelitarnej do oceny i porównań znormalizowanego wskaźnika wegetacji (NDVI), różnorodności i fragmentacji dwóch obszarów leśnych o różnym użytkowaniu w XIX wieku i różnej ...
 • Kunz, Mieczysław; Burdziej, Jan; Łuczka, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007)
  Artykuł przedstawia przykład wykorzystania GIS do raportowania procesu akwizycji danych sejsmicznych. Podczas trwania prac poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego bardzo istotne są bieżące sprawozdania, głównie w ...
 • Nienartowicz, Andrzej; Deptuła, Miłosz; Kunz, Mieczysław; Adamska, Edyta; Boińska, Urszula; Gugnacka-Fiedor, Wanda; Kamiński, Dariusz; Rutkowski, Lucjan (2010-07-15)
  The relief of the Zadroże Dune was described, as well as the comparison was done on its vegetation cover and the flora in its two phases of the development, i.e. before the afforestation of the dune and approximately 60 ...
 • Przystalski, Andrzej; Nienartowicz, Andrzej; Kunz, Mieczysław; Domin, Dominik Jan; Boiński, Marian; Dysarz, Roman; Koziński, Grzegorz Jan; Rutkowski, Lucjan (Chojnice : Sandry Brdy Lokalna Grupa Działania,, 2010)
  Biosphere Reserves are areas of marine and terrestrial ecosystems, or a combination there of, which are internationally recognized within the framework of UNESCO's Programme on "Man and the Biosphere" (MAB). The aim of ...
 • Warot, Lucyna; Załuski, Tomasz; Piernik, Agnieszka; Nienartowicz, Andrzej; Pisarek, Regina; Grzelka, Joanna; Grabowska, Jadwiga; Kunz, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza "Turpress" Toruń, 2001)
  Przedmiotem badań były zależności pomiędzy różnorodnością ekologiczną a gradientami wilgotności, zasolenia podłoża i gospodarczej działalności człowieka w wybranym fragmencie doliny rzeki Zgłowiączki na Kujawach. Analizę ...
 • Kejna, Marek; Uscka-Kowalkowska, Joanna; Araźny, Andrzej; Kunz, Mieczysław; Maszewski, Rafał; Przybylak, Rajmund (2015-03-16)
  This article investigates the spatial distribution of global solar radiation (K↓) in Toruń and its suburbs, observed in 2012. Measurements were taken at 12 points (7 within the city and 5 in the suburban area) using CNR4 ...
 • Kunz, Mieczysław; Nienartowicz, Andrzej (2010-07-15)
  Spatial distribution of heathlands in Pomerania (the north-western part of Poland) was described based on the results of questionnaires sent out to the registered offices of all forest divisions (96), national (4) and ...
 • Kunz, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza "Turpress" Toruń, 2001)
  Praca przedstawia środowisko programowe MicroStation – historię jego rozwoju, strukturę oraz opisuje wybrane aplikacje dla zastosowań GIS/SIT. Na Wydziale BiNoZ UMK jest on stosowany do tworzenia map i systemów GIS dla ...
 • Koziński, Grzegorz Jan; Nienartowicz, Andrzej; Domin, Dominik Jan; Filbrandt-Czaja, Anna; Kunz, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Praca przedstawia system informacji geograficznej (GIS) utworzony dla analizowania zmian struktury roślinności na obszarze Borów Tucholskich. Opisano budowę systemu, zwłaszcza baz danych fitosocjologicznych i sposoby jego ...