Home

Koherencja drogowskazem prawdy? Spójność jako źródło błędnych reprezentacji

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Gładziejewski, Paweł
dc.date.accessioned 2021-05-20T06:42:41Z
dc.date.available 2021-05-20T06:42:41Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Avant vol. XI (3), 2020, pp. 1-20.
dc.identifier.issn 2082-6710
dc.identifier.other DOI: 10.26913/avant.2020.03.26
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6567
dc.description.abstract W niniejszym artykule próbuję rozwinąć i uogólnić Krystyny Bieleckiej koherencyjną teorię rozpoznawania błędnych reprezentacji. Próbuję pokazać, że koncepcja opisana w książce "Błądzę, więc myślę" (2019) może być wstępem do szerszej historii. Rozważam hipotezę, zgodnie z którą koherencja odgrywa zasadniczą rolę w procesie ewaluacji reprezentacji umysłowych, a przez to w ich nabywaniu i odrzucaniu. System poznawczy aktywnie maksymalizuje koherencję reprezentacji, działając zgodnie z zasadą Koherencji jako Drogowskazu Prawdy (zasadą KDP). Oparte na niespójności wykrywanie błędów – główny przedmiot zainteresowania koncepcji Krystyny Bieleckiej – stanowi tylko jedną z form takiego wykorzystania koherencji. Wskazuję kilka potencjalnych kontrprzykładów dla zasady KDP. Chodzi o koncepcje i modele procesów poznawczych (dotyczące percepcji, kontroli ruchu, pamięci epizodycznej i neutralizowania dysonansu poznawczego), w świetle których maksymalizacja koherencji systematycznie prowadzi do wytwarzania błędnych reprezentacji. Argumentuję, że te kontrprzykłady są tylko pozorne i nie uderzają w zasadę KDP jako podstawę „higieny epistemicznej” systemu poznawczego.
dc.description.sponsorship NCN Opus-17 nr 2019/33/B/HS1/00677
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject epistemologia
dc.subject koherencja
dc.subject pamięć epizodyczna
dc.subject przetwarzanie predykcyjne
dc.subject reprezentacje mentalne
dc.subject reprezentacjonizm
dc.title Koherencja drogowskazem prawdy? Spójność jako źródło błędnych reprezentacji
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations