Home

The cognitive difference between student groups with high and low level of physical activity

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Dwojaczny, Blanka
dc.contributor.author Cieślicka, Mirosława
dc.contributor.author Tafil-Klawe, Małgorzata
dc.contributor.author Złomańczuk, Piotr
dc.date.accessioned 2016-06-14T13:25:59Z
dc.date.available 2016-06-14T13:25:59Z
dc.date.issued 2015-11-04
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 29, pp. 43-48
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2015.029
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3389
dc.description.abstract We examined the cognitive performance in two groups of young adults differentiated by level of their daily physical activity: high intensity group (HI, 43 male, aged 21.8 ±1.14) and low intensity group (LI, 25 male, aged 21.52 ±1.5). To evaluate the cognitive performance in the two groups we used face/name association test and Stroop test. In the face/name association test we observed statistically significant (p<0.005) differences between HI and LI groups. There were no statistical significant differences in the Stroop test results.
dc.description.abstract Celem pracy było zbadanie poziomu zdolności poznaw-czych w grupie młodzieży o wysokim (grupa HI, 43 mężczyzn, wiek 21,8±1,14) i niskim (grupa LI, 25 mężczyzn, wiek 21,52±1,5) poziomie dziennej aktywności fizycznej. Do określenia poziomu zdolności poznawczych w obydwu grupach użyto testu kojarzenia twarz/imię oraz testu Stroopa. W teście kojarzenia twarz/imię zaobserwo-wano istotną statystycznie różnicę pomiędzy grupą HI w porównaniu z grupą LI (p< 0,005). W przeprowadzonych badaniach nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnić w wynikach uzyskanych przez obydwie grupy w teście Stroopa.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject cognition
dc.subject declarative memory
dc.subject physical training
dc.subject face/name association test
dc.subject Stroop test
dc.subject zdolności poznawcze
dc.subject pamięć deklaratywna
dc.subject aktywność fizyczna
dc.subject test kojarzenie twarz/imię
dc.subject test Stroopa
dc.title The cognitive difference between student groups with high and low level of physical activity
dc.title.alternative Różnice w poziomie zdolności poznawczych pomiędzy grupami młodzieży o wysokim i niskim poziomie aktywności fizycznej
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations