Home

Zobowiązania cywilnoprawne w regulacjach prawa finansowego Seminarium na Wydziale Prawa i Administracji UMK, Toruń, 24 marca 2015 r.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bączyk, Mirosław
dc.contributor.author Borodo, Andrzej
dc.contributor.author Cilak, Małgorzata
dc.contributor.author Justyński, Tomasz
dc.contributor.author Wałachowska, Monika
dc.date.accessioned 2015-07-07T08:42:03Z
dc.date.available 2015-07-07T08:42:03Z
dc.date.issued 2015-06-14
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 2, Vol. 3, pp. 91-102
dc.identifier.issn 2353-7086
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2015.016
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2822
dc.description.abstract The problem, which is examined in the study, is the legal way of creation of civil law obligations. Civil law obligations are created by civil law transactions (especially by contracts). There is the question, if civil law obligations can be created directly by the legal regulations? This issue is important for the legal and financial relations between the Treasury, local government and other legal persons.
dc.description.abstract Problemem, który jest badany w opracowaniu, jest zagadnienie źródeł powstawania zobowiązań cywilnoprawnych. Takim źródłem są czynności prawne (np. umowy). Czy źródłem takim może być sama ustawa, w szczególności ustawa dotycząca dochodów, wydatków, zobowiązań? Problem ten jest istotny w sferze stosunków prawnych zachodzących pomiędzy Skarbem Państwa a samorządem terytorialnym i innymi osobami prawnymi.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject civil law obligations
dc.subject act regulations – creation of civil law obligations
dc.subject zobowiązania cywilnoprawne
dc.subject ustawa jako źródło zobowiązania
dc.title Zobowiązania cywilnoprawne w regulacjach prawa finansowego Seminarium na Wydziale Prawa i Administracji UMK, Toruń, 24 marca 2015 r.
dc.title.alternative Civil Law Obligations in the Financial Law Regulations A seminar at the Faculty of Law and Administration, Torun, 24 March 2015
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations