Home

Nieklasyczna socjologia medycyny Michela Foucault: praktyki medykalizacji jako praktyki władzy.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bińczyk, Ewa
dc.date.accessioned 2013-11-15T10:02:17Z
dc.date.available 2013-11-15T10:02:17Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation W: Włodzimierz Piątkowski i Anna Titkow (red.), W stronę socjologii zdrowia, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2002, s. 181-193.
dc.identifier.isbn 83-227-1906-X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/993
dc.description.abstract Tło prezentacji stanowi dość kontrowersyjna teoria władzy-wiedzy Michela Foucault, którą jednakże uważam za interesujące ujęcie procesów zmiany społecznej zarówno w mikro, jak i w makroskali. Francuski uczony nazywany jest twórcą „społecznego konstruktywizmu w socjologii zdrowia i medycyny” - koncepcji, którą, jak sądzę, można określić mianem nieklasycznej socjologii medycyny. W swych pracach Foucault wiele uwagi poświęcił historycznym rekonstrukcjom procesów medykalizacji społeczeństwa zachodniego począwszy od XVIII wieku. Procesy medykalizacji wiązał on, z jednej strony, z pojawieniem się pewnych nowych typów władzy, które nazywał władzą anatomopolityczną i biowładzą oraz, z drugiej strony, z pojawieniem się nowych kompleksów wiedzy, które nazywał dyskursami werydycznymi, to jest dyskursami przypisującymi sobie status prawdziwych. Analizy podejmowane przez Michela Foucault, które pragnęłabym przywołać, dotyczyły: historycznych sposobów kulturowego konstytuowania fenomenu ciała oraz choroby (ze zwróceniem szczególnej uwagi na status chorób psychicznych); procesów przemian statusu pacjenta i pozycji lekarza w strukturze społecznej; wpływu praktyk medycznych oraz typów wiedzy sprzężonych z tymi praktykami na inne sfery kultury (zwłaszcza sferę wyobrażeń symbolicznych, wartości, sposobów jednostkowego doświadczania siebie). Spośród kompleksów wiedzy powiązanych z obszarem praktyk medycznych Foucault najwięcej uwagi poświęcił dyskursom psychologii i psychiatrii, kryminologii oraz seksuologii. Wystąpienie ma na celu prezentację procesów medykalizacji społeczeństwa jako procesów instytucjonalizacji subtelnych sieci dominacji. Ekspansję praktyk medycznych i różnych postaci wiedzy z nimi związanych będę usiłowała przedstawić jako zjawisko przyczyniające się do normalizacji i homogenizacji społeczeństwa. Ponieważ obydwa procesy (normalizacji i homogenizacji społeczeństwa) francuski myśliciel pojmował jako procesy zniewalania jednostek, podejmę próbę wskazania na wymiary etyczne badań Michela Foucault.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo UMCS
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject socjologia medycyny
dc.subject Michel Foucault
dc.subject medykalizacja
dc.subject władza-wiedza
dc.subject choroba psychiczna
dc.subject historia psychiatrii
dc.title Nieklasyczna socjologia medycyny Michela Foucault: praktyki medykalizacji jako praktyki władzy.
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations