Home

Antyesencjalizm i relacjonizm w programie badawczym Bruno Latoura.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bińczyk, Ewa
dc.date.accessioned 2013-11-15T09:41:30Z
dc.date.available 2013-11-15T09:41:30Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation „Er(r)go. Teoria-Literatura-Kultura ”, 2005, nr 10, 91-102.
dc.identifier.issn 1508-6305
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/992
dc.description.abstract Niniejszy tekst prezentuje program badawczy Bruno Latoura, jednego z przedstawicieli actor-network theory (ANT). Jest to projekt wyrastający z tradycji socjologii wiedzy i kojarzony często z nurtem społecznych studiów nad nauką. Słownik teorii aktora-sieci jest to słownik agnostyczny konstruowany po to, aby, na ile to możliwe, uniknąć redukcji poprzedzających opis oraz hierarchii ontologicznych a priori. Przeformułowując zasadę symetrii mocnego programu socjologii wiedzy Latour konsekwentnie dąży do zaprojektowania języka, który służyłby do opisu rzeczywistości po odrzuceniu tradycyjnych opozycji teoretycznych pomiędzy wiedzą a społeczeństwem, przyrodą a kulturą, podmiotem i przedmiotem. Pragnąc zachować symetrię powinniśmy zdaniem Latoura wyjaśniać zarówno społeczeństwo, jak i przyrodę w terminach czegoś trzeciego, są one bowiem ko-produkowane w procesie, który dopiero powinniśmy ująć. Z tego względu należy zająć się analizą praktyki ustanawiania relacji, wytwarzania hybrydycznych sieci. Głównym celem niniejszego tekstu jest prezentacja elementów wskazujących na relacjonizm oraz antyesencjalizm stanowiska Latoura. W związku z tym szczególną uwagę poświęcam pojęciu aktanta, dychotomii ludzi i nie-ludzi oraz kategorii sieci.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Bruno Latour
dc.subject teoria aktora-sieci
dc.subject antyesencjalizm
dc.subject relacjonizm
dc.subject zasada symetrii
dc.title Antyesencjalizm i relacjonizm w programie badawczym Bruno Latoura.
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations