Home

Dziennikarstwo jako misja. O emigracyjnej publicystyce Zygmunta Nowakowskiego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lutomierski, Marcin
dc.date.accessioned 2013-10-11T06:09:43Z
dc.date.available 2013-10-11T06:09:43Z
dc.date.issued 2011-12-05
dc.identifier.citation Archiwum Emigracji, vol. 1–2 (14–15), 2011, pp. 256-266.
dc.identifier.issn 2084-3550
dc.identifier.other doi:10.12775/AE.2011.016
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/710
dc.description.abstract Zygmunt Nowakowski był jedną z czołowych postaci ,,polskiego Londynu". Zaangażowaną postawą pisarską, wyrazistymi poglądami i szeroką działalnością organizacyjno-kulturalną współtworzył on etos emigranta - który swój pobyt na obczyźnie pojmuje jako formę sprzeciwu wobec porządku narzuconego podczas konferencji w Jałcie, a także rodzaj walki o niepodległą Polskę. Artykuł stanowi próbę zilustrowania misyjności emigracyjnej publicystyki autora Lajkonika na wygnaniu. Misyjność pisarstwa Nowakowskiego polegała głównie na przyjęciu postawy nonkonformistycznej, służbie sprawie polskiej, bezkompromisowej walce z tymi, których autor uznawał za jej wrogów, a także na obronie rodzimej kultury.
dc.description.abstract The article, bringing a reflection on the journalistic writing of Z. Nowakowski after 1945, shows a few brief thematic threads of the writer’s publicism, such as emigration’s aims and tasks; everyday life; anticommunism; calling attention of Western countries on the current situation of emigrants; criticism of emigration for taking citizenship of the country of exile; combat with the propaganda of Warsaw’s government; “Vatican’s silence.”
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject emigration
dc.subject publicism
dc.subject Nowakowski, Zygmunt
dc.subject “Polish London”
dc.subject polska emigracja
dc.subject publicystyka
dc.subject ,,polski Londyn"
dc.title Dziennikarstwo jako misja. O emigracyjnej publicystyce Zygmunta Nowakowskiego
dc.title.alternative Journalism as mission. On the Zygmunt Nowakowski’s emigration journalistic writing
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations