Home

Z historii selekcji. Polskie próby selekcji materiałów archiwalnych z zachowaniem ich organicznego kontekstu przed 1939 r.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Degen, Robert
dc.date.accessioned 2023-06-14T06:13:34Z
dc.date.available 2023-06-14T06:13:34Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Urkunden, Archive, Kontexte, red. M. Wiśniewska-Drewniak i K. Pepłowska, Göttingen 2022, s. 57–73.
dc.identifier.other DOI: 10.14220/9783737014724.57
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6880
dc.description.abstract Polscy archiwiści w latach 1918–1939 prowadząc selekcję archiwalną, za powód trwałego przechowywania akt uznawali organiczne więzi łączące materiały archiwalne. W miarę masowego napływu dokumentacji do archiwów, związki wewnątrz całości archiwalnych zaczęły tracić na znaczeniu na rzecz wartości historycznej akt. W końcu lat 30. pojawiły się jednak pomysły na zachowanie w całości dokumentacji wybranych instytucji, by w przykładowych registraturach ochronić organiczne relacje łączące akta.
dc.description.abstract In the years 1918–1939, when performing archival selection, Polish archivists considered the organic ties that bound archival materials to be the reason for permanent preservation of records. With the massive influx of records into archives, relationships within archival fonds began to lose importance in favour of the historical value of the records. In the late 1930s, however, ideas emerged that enabled the preservation of records in selected institutions in their entirety in order to protect the organic relationships that linked the records in exemplary registries.
dc.language.iso pol
dc.publisher V&R unipress
dc.relation.ispartofseries Geschichte Im Mitteleuropäischen Kontext;3
dc.subject archiwa polskie
dc.subject selekcja archiwalna
dc.subject ocena wartości i brakowanie
dc.subject zasada proweniencji
dc.subject Polish archives
dc.subject archival selection
dc.subject archival appraisal and disposal
dc.subject principle of provenace
dc.subject Konarski Kazimierz
dc.title Z historii selekcji. Polskie próby selekcji materiałów archiwalnych z zachowaniem ich organicznego kontekstu przed 1939 r.
dc.title.alternative The History of Selection : Polish Attempts to Make a Selection of Archival Materials While Preserving Their Organic Context Before 1939
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations