Home

Technologie proekologiczne w przemyśle i energetyce. Znaczenie dla gospodarki i środowiska, 235 s.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Buczkowski, Roman
dc.contributor.author Igliński, Bartłomiej
dc.contributor.author Cichosz, Marcin
dc.contributor.author Piechota, Grzegorz
dc.date.accessioned 2021-05-11T16:42:49Z
dc.date.available 2021-05-11T16:42:49Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.isbn 978-83-231-2739-0
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6565
dc.description.abstract Przemysł i energetyka stanowią niezwykle istotną domenę każdej rozwiniętej gospodarki i w znaczącym stopniu decydują o jej rozwoju. Jednocześnie, korzystają z zasobów środowiska i na nie oddziałują. Świadomość takiego stanu rzeczy już od kilkudziesięciu lat zaowocowała podjęciem przez przemysł i energetykę szeregu zorganizowanych działań, których celem stała się nieodwracalna i wyraźna poprawa funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, skutkująca wymiernym zmniejszeniem negatywnego oddziaływania na środowisko. To właśnie krajowy przemysł i energetyka stały się prekursorem systemowych rozwiązań organizacyjnych stymulujących i zapewniających ich proekologiczną misję. Dzisiaj trzeba wyraźnie stwierdzić, iż faktyczna kondycja ekologiczna przemysłu i energetyki zawodowej zdecydowanie odbiega od istniejącego wizerunku, który przez wiele lat w niekorzystny sposób zakorzenił się w opinii społecznej. Preferowany obecnie przez rozwinięte społeczeństwa stosunek do środowiska opiera się na koncepcji zrównoważonego rozwoju, który przewiduje harmonijne zaspokajanie potrzeb oraz aspiracji współczesnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ekspansywnych działań politycznych, gospodarczych i społecznych. Za najbardziej spektakularne osiągnięcia w tym zakresie należy uznać: ograniczanie do minimum masy generowanych zanieczyszczeń, racjonalne odzyskiwanie powstających odpadów lub ich bezpieczne unieszkodliwianie, efektywną konsumpcję tradycyjnych i odnawialnych surowców energetycznych oraz systematyczne wdrażanie nowoczesnych technologii opartych na najlepszych dostępnych technikach (BAT), zalecanych przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego (CEFIC).
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject technologie proekologiczne
dc.subject przemysł
dc.subject energetyka
dc.title Technologie proekologiczne w przemyśle i energetyce. Znaczenie dla gospodarki i środowiska, 235 s.
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations