Home

Rozmiary i efekty działalności przedsiębiorstw w Polsce w okresie światowego kryzysu ekonomicznego – pierwsze przybliżenie

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kola-Bezka, Maria
dc.date.accessioned 2013-10-10T09:25:39Z
dc.date.available 2013-10-10T09:25:39Z
dc.date.issued 2012-03-22
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, No. 1, Vol. 43, pp. 49-60
dc.identifier.issn 2080-0339
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_EKON.2012.004
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/638
dc.description.abstract W opracowaniu podjęto próbę dokonania wstępnej identyfikacji skutków światowego kryzysu ekonomicznego dla przedsiębiorstw w Polsce. Przeanalizowane zostały zmiany w liczbie przedsiębiorstw, zmiany w ich aktywności inwestycyjnej i innowacyjnej oraz zmiany w zakresie rezultatów prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w latach 2005–2009.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject przedsiębiorstwa w Polsce
dc.subject światowy kryzys gospodarczy
dc.title Rozmiary i efekty działalności przedsiębiorstw w Polsce w okresie światowego kryzysu ekonomicznego – pierwsze przybliżenie
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations