Home

Cyfryzacja w miastach : idea, koncepcje i wdrożenia, 187s.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szymańska, Daniela
dc.contributor.author Lewandowska, Aleksandra
dc.contributor.author Korolko, Michał
dc.date.accessioned 2020-06-17T09:00:58Z
dc.date.available 2020-06-17T09:00:58Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-83-231-4294-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6318
dc.description.abstract Celem prezentowanej pracy jest próba przedstawienia czytelnikom idei i koncepcji cyfryzacji miast, przytoczenie licznych przykładów i różnych aspektów jej wdrażania w kontekście łagodzenia problemów związanych z urbanizacją. Pokazanie, że cyfryzacja sprzyja optymalizacji zarządzania miastem we wszystkich jego płaszczyznach oraz podnosi jego efektywności społeczno-gospodarczą. Z punktu widzenia koncepcji teoretycznej książka dzieli się na trzy integralne części uprzedmiotowione w pięciu rozdziałach. W części pierwszej przedstawiono ideę i różne koncepcje cyfryzacji miast, podano krótką historię cyfryzacji oraz kiedy zrodziła się idea miasta cyfrowego. Tu także omówiono czym jest cyfryzacja miast i co to jest miasto cyfrowe, zwrócono uwagę na wieloaspektowość tego pojęcia, a w związku z tym na różnorodność koncepcji wdrożeniowych. W drugiej części omówiono poziom cyfryzacji w krajach Unii Europejskiej, przedstawiono problematykę transformacji cyfrowej w unijnej polityce spójności oraz stan i potencjał społeczeństwa cyfrowego w Polsce. W części trzeciej prezentowanej monografii, wychodząc z założenia, że jeden przykład wart jest więcej niż tysiące słów, omówiono doświadczenia różnych miast w zakresie wdrażania cyfryzacji w miastach. Szczególną uwagę zwrócono na miasta, które wdrażają cyfryzację w administrowaniu miastem, wprowadzają e-usługi (w zakresie handlem, zdrowia, turystyki, kultury), cyfrowe systemy zarządzania ruchem komunikacyjnym, informowania społeczeństwa o zagrożeniach (np. pogodowych, powodziowych itp.) i wiele innych inteligentnych systemów informacyjno-pomiarowych, które dostarczają różnorodnych informacji w czasie rzeczywistym (zanieczyszczenie powietrza, hałas itp.) i które służą, tak zarządzaniu środowiskiem naturalnym, jak i życiem społeczno-gospodarczym w mieście. Całość pracy zamyka podsumowanie, w którym wskazano, że rozwój społeczno-gospodarczy i cywilizacyjny oraz postępująca cyfryzacja w miastach jest z jednej strony wyzwaniem dla współczesnych inteligentnych miast, z drugiej niesie też pewne niebezpieczeństwa o których winniśmy wiedzieć. Jeśli bowiem cyfryzacja służy dobrym celom, to może być i jest komplementarnym ogniwem w służbie człowieka w zintegrowanym, zrównoważonym rozwoju miast i regionów. Jeśli zaś służy niecnym celom (np. inwigilowaniu społeczeństwa, wywoływaniu niepokoju, cyberatakom itp.) jest procesem niepożądanym. Wstęp, Zakończenie oraz rozdział pierwszy (pt. Cyfryzacja - idea, koncepcje i gospodarka cyfrowa) zostały opracowane przez Danielę Szymańską; rozdział drugi (Cyfryzacja w krajach Unii Europejskiej ) został opracowany przez Danielę Szymańską i Michała Korolkę; zaś rozdział trzeci (Stan i potencjał społeczeństwa cyfrowego w Polsce) i rozdział czwarty (Wdrażanie cyfryzacji w miastach) oraz piaty (Otwarte dane, jako droga cyfryzacji miasta) opracowała Aleksandra Lewandowska.
dc.description.sponsorship Kujawsko-Pomorski Samorząd Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza"
dc.description.sponsorship 607666-CREA-1-2019-1-AT-CULT-COOP2
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject cyfryzacja w miastach
dc.subject dygitalizacja
dc.subject gospodarka cyfrowa
dc.subject administracja cyfrowa
dc.subject cyfryzacja sektora usług
dc.title Cyfryzacja w miastach : idea, koncepcje i wdrożenia, 187s.
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations