Home

Kreml, Smoleńsk... Z prof. Wojciechem Polakiem, autorem książki "O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607–1612", rozmawia dr Marcin Lutomierski

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lutomierski, Marcin
dc.date.accessioned 2019-10-22T09:32:38Z
dc.date.available 2019-10-22T09:32:38Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Głos Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nr 6 (340), 2014, pp. 25-26.
dc.identifier.issn 1230-9710
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6147
dc.description.abstract – Na początek chciałbym zapytać o rodzaje i przykłady źródeł, z których Pan korzystał, pisząc tę rozprawę. – Źródeł było bardzo wiele, chociażby księgi poselskie z archiwów moskiewskich wydane przez Siergieja Biełokurowa, polskie pamiętniki z Moskwy (np. Stanisława Niemojewskiego, Józefa Budziły, Mikołaja Marchockiego, Samuela Maskiewicza i innych), rozmaite kroniki rosyjskie, ogromna ilość korespondencji, głównie z Riksarkivet Stockholm – Archiwum Królewskiego w Sztokholmie (np. ciekawe listy Jakuba Zadzika, sekretarza królewskiego). Warto tutaj wspomnieć, bo mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że w wielu bibliotekach i archiwach znajdują się kopie lub oryginały listów Stanisława Żółkiewskiego, z których wydano zaledwie ok. 10%, a może nawet mniej. 90% listów hetmana po prostu pozostaje w rękopisach i czeka na swojego edytora.
dc.language.iso pol
dc.publisher Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject Wojciech Polak
dc.subject relacje polsko-rosyjskie
dc.subject Zygmunt III Waza
dc.subject Wydawnictwo Naukowe UMK
dc.title Kreml, Smoleńsk... Z prof. Wojciechem Polakiem, autorem książki "O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607–1612", rozmawia dr Marcin Lutomierski
dc.type info:eu-repo/semantics/other


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations