Home

Emigracyjne "Wiadomości" i kultura pamięci (wybrane zagadnienia z okresu powojennego)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lutomierski, Marcin
dc.date.accessioned 2019-10-02T09:20:51Z
dc.date.available 2019-10-02T09:20:51Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Kultura pamięci. Studia i szkice, red. Aldona Chlewicka, Tomasz Kawski, Bydgoszcz 2013, pp. 163-178.
dc.identifier.isbn 978-83-7096-932-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6104
dc.description.abstract Analiza rozmaitych wypowiedzi na łamach „Wiadomości” z okresu powojennego dowodzi, że czasopismo Mieczysława Grydzewskiego odegrało znaczącą rolę w tworzeniu i rozwijaniu wśród emigrantów kultury pamięci. W kręgu londyńskiego tygodnika pamięć pełniła różne funkcje. Służyła często jako argument polityczny w debatach nad sprawą polską. Była też wyrazem sprzeciwu wobec manipulacji i zafałszowaniu historii dokonywanym w Polsce Ludowej. Ponadto łagodziła dotkliwości życia na obczyźnie, gdyż podtrzymywała więzi między rozproszonymi w świecie emigrantami i stanowiła formę ucieczki przed rozczarowaniem teraźniejszością. Była wreszcie fundamentem ideowym i artystycznym Drugiej Emigracji Niepodległościowej.
dc.description.abstract „Wiadomości” edited by Mieczysław Grydzewski was one of the two most important magazines of Polish independence emigration after 1945. In the magazine the subject of past memory was drawn out very often. It included both literatures fiction (poetry, prose) and documentary one, essays, journalistic and informational articles. The most important questions connected with culture memory of the authors and readers of the magazine several years after the World War II finished is the subject of the article. The analyse of different after-war declamations proves that the magazine by Mieczysław Grydzewski played an important role in developing memory culture among emigrates. In the circle of London magazine, memory had some important functions. First, it was used as a political argument in debates on Polish matters. Second, it was a sign of a remonstrance against manipulation and falsification of history made in Poland (PRL). Thirdly, it alleviated severity of life in exile and it was a kind of escape from disappointment of „here and now”. At last, it was an ideal and artistic foundation of the Second Independent Emigration.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject "Wiadomości"
dc.subject emigracja polska
dc.subject Polish emigration
dc.subject Druga Emigracja Niepodległościowa
dc.subject Second Independent Emigration
dc.subject pamięć
dc.subject memory
dc.subject tradycja romantyczna
dc.subject romanticist tradition
dc.title Emigracyjne "Wiadomości" i kultura pamięci (wybrane zagadnienia z okresu powojennego)
dc.title.alternative Emigratory "Wiadomości" ("News") and memory culture (some aspects from after-war period)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations