Home

Analiza czynników wpływających na jakościowe cechy wyników wwyszukiwarce Google

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pamuła-Cieślak, Natalia
dc.date.accessioned 2013-07-03T08:46:44Z
dc.date.available 2013-07-03T08:46:44Z
dc.date.issued 2013-06
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne R. 6: 2013, nr 1 (10), s. 111-126
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/593
dc.description.abstract W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników mających istotny wpływ na jakościowe cechy rezultatów uzyskanych w wyszukiwarce Google. Wzięto pod uwagę algorytmy, zaproponowaną architekturę listy odpowiedzi, politykę koncernu oraz faktyczne zachowania użytkowników wykorzystujących to narzędzie. Wskazano istotne czynniki dla jakościowego postrzegania wyszukanej informacji, a także niedostatki − zarówno po stronie narzędzia, korporacji, jak i użytkowników wyszukiwarki.
dc.description.abstract The paper aims to identify factors that have a significant impact on the quality characteristics of the results obtained in the Google global search engine. Several factors were considered, e.g. the impact of algorithms, the results page architecture, the Google company policies and the actual behaviour of the Google search engine users. Significant factors and some shortcomings in terms of information quality were identified, both on the tool’s and corporation’s side and the users’ side.
dc.language.iso pol
dc.publisher Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Google
dc.subject jakościowe cechy wyników wyszukiwania
dc.subject wyszukiwanie informacji
dc.subject information retrieval
dc.subject qualitative characteristics of search results
dc.subject search results
dc.subject wyniki wyszukiwania
dc.title Analiza czynników wpływających na jakościowe cechy wyników wwyszukiwarce Google
dc.title.alternative Analysis of factors affecting the quality of results in Google search engine
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations