Home

Ekwiwalencja pozycyjna konstrukcji składniowych w teorii i praktyce glottodydaktycznej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Gębka-Wolak, Małgorzata
dc.date.accessioned 2019-02-18T13:14:17Z
dc.date.available 2019-02-18T13:14:17Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
dc.identifier.issn 0860-6587
dc.identifier.other http://dx.doi.org.10.18778/0860-6587.25.09
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5756
dc.description.abstract Przedmiotem opisu w artykule jest zagadnienie alternatywnej łączliwości jednostek leksykalnych. Zjawisko to, nazywane w tekście ekwiwalencją pozycyjną, widziane jest z perspektywy nauczania języka polskiego jako obcego. Artykuł składa się z dwóch części. Najpierw zapoznano czytelnika z przyjętym rozumieniem ekwiwalencji pozycyjnej. Następnie przedstawiono uwagi dotyczące zakresu i jakości prezentacji zagadnienia ekwiwalencji pozycyjnej w praktyce glottodydaktycznej. Analiza materiałów do njpjo prowadzi do wniosku, że w ramach glottodydaktyki polonistycznej istnieje potrzeba usystematyzowania i uwspółcześnienia opisów dyspozycji składniowych jednostek leksykalnych w powiązaniu z ich funkcją w ramach komunikacji i przynależnością do stylistycznej odmiany polszczyzny. Równocześnie należałoby zadbać o wzbogacenie typów ćwiczeń kształcących aktywną znajomość alternatywnej łączliwości składniowej, przede wszystkim dodanie zadań kształcących umiejętność dobierania wariantu składniowego do sytuacji komunikacyjnej.
dc.description.abstract The article deals with the problem of alternative connectivity of lexical units. This phenomenon, which we called positional equivalence, is analyzed from the perspective of teaching Polish as a Foreign Language. The paper consists of two parts. The first one includes a presentation of our concept of positional equivalence. The second part analyses the way positional equivalence is presented and explained in teaching practice. The analysis of PFL teaching materials clearly shows the need to systematize and update the descriptions of syntactic features of different lexical units, taking into consideration their communicative function and stylistic features. It also seems necessary to enrich the existing language exercises with tasks allowing the students to drill their knowledge of alternative syntactic structures and the ability to adjust the structures they use to the type of communicative situation.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
dc.relation.ispartofseries ;25
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject współczesny język polski
dc.subject składnia
dc.subject nauczanie języka polskiego jako obcego
dc.subject walencja
dc.subject ekwiwalencja pozycyjna
dc.title Ekwiwalencja pozycyjna konstrukcji składniowych w teorii i praktyce glottodydaktycznej
dc.title.alternative Positional equivalence of syntactic structures in language teaching theory and practice
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations