Home

Rozwijanie kompetencji interkulturowej nauczycieli języka angielskiego w kontekście autonomicznym z perspektywy teorii systemów złożonych – refleksje ze szkoły letniej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Strugielska, Ariadna
dc.contributor.author Piątkowska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:30:05Z
dc.date.available 2019-02-06T14:30:05Z
dc.date.issued 2018-07-17
dc.identifier.citation Rocznik Andragogiczny, Vol. 25, pp. 97-114
dc.identifier.issn 2391-7571
dc.identifier.other doi:10.12775/RA.2018.05
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5625
dc.description.abstract Although research into foreign language teachers’ intercultural competence has undergone a number of transformations over the last 20 years, one of the least discussed lines of inquiry is that examining the development of intercultural competence in autonomous contexts and/or discussing the results within a unified framework. We point to a potential contribution that complex systems theory can bring to research on the intercultural learning of teachers of English in autonomy-supportive settings from a theoretical perspective. We present data illustrating how different types of autonomy interact dynamically with intercultural competence to produce unexpected results. It is thus postulated that there is a need for a complex systems perspective in interpreting the interplay between autonomy-supportive factors and intercultural competence.
dc.description.abstract Pomimo iż badania nad kompetencją interkulturową nauczycieli języków obcych podejmowane są przez ostanie 20 lat, jedną z najmniej omawianych kwestii jest zarówno rozwijanie tej kompetencji w środowisku autonomicznym, jak i osadzanie jej w perspektywie ujednoliconego podejścia. Artykuł wskazuje na kontrybucję, jaką teoria systemów złożonych może wnieść do badań nad rozwijaniem kompetencji interkulturowej nauczycieli języka angielskiego w środowisku autonomicznym. Podstawą do rozważań są wyniki badania, które pokazuje jak różne typy autonomii oddziałują dynamicznie z kompetencją interkulturową uczestników badania, co prowadzi do nieprzewidywalnych efektów. Stąd też w artykule postulowana jest potrzeba interpretacji wzajemnego oddziaływania pomiędzy środowiskiem autonomicznym a kompetencją interkulturową z perspektywy teorii systemów złożonych.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject intercultural competence
dc.subject teacher training
dc.subject autonomy
dc.subject complex systems perspective
dc.subject kompetencja interkulturowa
dc.subject kształcenie nauczycieli
dc.subject autonomia
dc.subject teoria systemów złożonych
dc.title Rozwijanie kompetencji interkulturowej nauczycieli języka angielskiego w kontekście autonomicznym z perspektywy teorii systemów złożonych – refleksje ze szkoły letniej
dc.title.alternative A complex systems perspective on developing intercultural communicative competence of teachers of English in autonomy-supportive settings – reflections from a summer school
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations