Home

Adam Smith on Institutions for Instruction

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Markwart, Anna
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:18:43Z
dc.date.available 2019-02-06T14:18:43Z
dc.date.issued 2018-10-01
dc.identifier.citation Ruch Filozoficzny, No. 3, Vol. 74, pp. 41-56
dc.identifier.issn 2545-3173
dc.identifier.other doi:10.12775/RF.2018.026
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5612
dc.description.abstract Adam Smith o instytucjach służących kształceniu Chociaż uwagi Adama Smitha dotyczące edukacji i instytucji jej służących nie zajmują wiele miejsca w jego dziełach, to jednak są mocno zakorzenione w jego teorii. Filozof krytykował stałe pensje nauczycieli, przyjmując, że współzawodnictwo pomiędzy nimi wymusi na nich przygotowywanie interesujących i pożytecznych zajęć. Był zwolennikiem rywalizacji między uniwersytetami i pochlebnie wyrażał się o prywatnych nauczycielach. Obstawał jednak zarazem przy współfinansowaniu edukacji przez państwo, ponieważ powszechna nauka dzieci i możliwość zajęcia umysłu przez robotników są korzystne nie tylko dla pojedynczych ludzi, ale też dla państwa.
dc.description.abstract Adam Smith’s remarks concerning education and its institutions, though they occupy no significant place in his works, are, in fact, deeply grounded in his theory. The philosopher criticized teachers’ fixed salaries assuming that it competition  among them would encourage them to prepare interesting and useful classes. He was in favour of competition among universities and wrote favourably of private teachers. At the same time, he argued in favour of co-financing education by the state, as universal education for children and possibility to keep workers’ minds active are not only beneficial to individuals, but also to the state.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Adam Smith
dc.subject edukacja
dc.subject formalne kształcenie
dc.subject uniwersytety
dc.subject education
dc.subject institutions for instruction
dc.subject universities
dc.title Adam Smith on Institutions for Instruction
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations