Home

Przejawy społecznych lęków przed technologią w grach cyfrowych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Gąska, Paweł
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:18:42Z
dc.date.available 2019-02-06T14:18:42Z
dc.date.issued 2018-07-19
dc.identifier.citation Ruch Filozoficzny, No. 2, Vol. 74, pp. 97-114
dc.identifier.issn 2545-3173
dc.identifier.other doi:10.12775/RF.2018.016
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5605
dc.description.abstract Współczesne społeczeństwo często określa się mianem społeczeństwa ryzyka. Ludzie są bardziej niż kiedyś świadomi zagrożeń, rozczarowani niespełnionym obietnicami nauki i często są przekonani, że cokolwiek zrobią nie zmieni to status quo. To sprawia, że boją się przyszłości. Obawiają się nieprzewidywalnych konsekwencji wynalazków i odkryć technonaukowych. Przelewają zatem swoje lęki na artefakty medialne, dzięki czemu stają się one bardziej namacalne i łatwiej jest sobie z nimi poradzić. W tym artykule analizuję różne sposoby występowanie lęków w medium gier cyfrowych. Skupiam się na dwóch głównych pytaniach: (1) jakiego typu lęki technologiczne najczęściej przewijają się w tym medium, (2) za pomocą jakich środków są one przedstawiane graczom. Na potrzeby tej pracy zbadałem bogaty wybór fabularnych gier cyfrowych i część z nich przywołuję jako przykłady na poparcie moich obserwacji.
dc.description.abstract Modern society is often called a society of risk. A combination of high awareness people show with regard to possible issues they could face, disillusionment they have with the progress of science and the belief they often hold that we can do nothing to change the status quo leads them to fear for the future. They are often concerned with the unpredictable consequences of technoscientific inventions and discoveries, so they channel their fears into the media artifacts, to make them more tangible and easier to endure. In this article, I will analyze various ways in which these fears are channeled into the digital games medium. I will focus on two main questions, i.e. (1) what types of technological fears are the most common in the medium and (2) what are the ways in which such fears can be presented to the player. To do this I will examine an extensive selection of games some of which are used in this paper as examples of my findings. 
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject lęki technologiczne
dc.subject społeczeństwo ryzyka
dc.subject gry cyfrowe
dc.subject gry wideo
dc.subject ANT
dc.subject transhumanizm
dc.subject postapokalipsy
dc.subject emersja
dc.subject świat diegetyczny
dc.subject elementy niediegetyczne
dc.subject fear of technology
dc.subject risk society
dc.subject digital games
dc.subject video games
dc.subject transhumanism
dc.subject postapocalypse
dc.subject emersion
dc.subject diegetic world
dc.subject non-diegetic games
dc.title Przejawy społecznych lęków przed technologią w grach cyfrowych
dc.title.alternative Technological fears of society featured in digital games
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations