Home

Lex informatica, 281 s.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Dobrzeniecki, Karol
dc.date.accessioned 2018-12-13T10:41:38Z
dc.date.available 2018-12-13T10:41:38Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.isbn 978-83-7285-422-3
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5496
dc.description Lex informatica jest to konglomerat porządków normatywnych stanowionych przez ośrodki kontrolujące różne aspekty globalnej infrastruktury teleinformatycznej. Są to najczęściej podmioty niepubliczne (bądź publiczno–prywatne hybrydy). Reguły przez nie stanowione mogą być implementowane poprzez zastosowanie mechanizmów pozanormatywnych o charakterze technicznym. Lex informatica pozostaje w stanie relatywnej autonomii względem systemów prawno–politycznych i może być wykorzystane do kontrolowania zachowań użytkowników Internetu w skali ponadnarodowej.
dc.description.abstract Celem autora jest ustalenie, kto lub co steruje procesami społecznymi pozostającymi w bezpośrednim związku z funkcjonowaniem globalnej sieci teleinformatycznej. Jakie są źródła tego sterowania, jego formy, skuteczność i zakres. W zdecentralizowanej strukturze Internetu występują różnorodne, autonomiczne formy regulacji. Zakres swobody działania użytkowników wyznaczają regulaminy korzystania z określonych usług, zalecenia administratorów sieci, dostawców i podmiotów pośredniczących w transmisji danych, a także rozstrzygnięcia arbitrów dotyczące rozdziału adresów internetowych, protokoły określające warunki techniczne transmisji danych oraz różnego rodzaju reguły „inkorporowane” do oprogramowania tworzącego cyfrowe środowisko komunikacyjne. Dynamika rozwoju systemów teleinformatycznych w wielu przypadkach wyprzedzała symetryczny proces wytwarzania adekwatnego otoczenia normatywnego przez sektor polityczno–prawny.
dc.language.iso pol
dc.publisher Dom Organizatora. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Toruniu
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject prawo nowych technologii
dc.subject społeczeństwo informacyjne
dc.subject prawo a Internet
dc.subject regulacja Internetu
dc.subject prawo Internetu
dc.subject Foucault
dc.subject Habermas
dc.subject dyskurs i panoptykon
dc.title Lex informatica, 281 s.
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations