Home

How to increase involvement in the learning process? Use of games and gamification in teaching and business activities

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cyrklaff-Gorczyca, Magdalena
dc.date.accessioned 2018-11-26T08:31:15Z
dc.date.available 2018-11-26T08:31:15Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Managerial games in education, ed. Monika Wyrzykowska-Antkiewicz, Marcin Błażejowski, Toruń 2016, s. 49-60.
dc.identifier.isbn 978-83-943316-3-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5480
dc.description.abstract The fast pace of life and even faster information obsolescence and their significance cause that the contemporary market of goods and services is undergoing a continuous metamorphosis. A big challenge for marketing specialists is quick response to changes and adapting forms and ways of presenting products to the needs and skills of customers. An effective marketing program is currently one of the most important tasks of both commercial institutions and non-profit organizations. Creating a group of loyal and active buyers requires knowledge of modern marketing solutions, which are very often associated with new media and technologies. One of the most attractive methods of managing customer relations is currently gamification, combining elements of fun, education, competition and commitment. This article will cover issues related to the use of games and gamification in educational and marketing activities that can be used in business as well as non-profit organizations, in schools, libraries, cultural centers and museums.
dc.description.abstract Szybkie tempo życia oraz jeszcze szybsza dezaktualizacja informacji i ich znaczenia powodują, że współczesny rynek dóbr i usług przechodzi ciągłą metamorfozę. Dużym wyzwaniem dla specjalistów od marketingu jest szybkie reagowanie na zmiany oraz dostosowywanie form i sposobów prezentacji produktów do potrzeb i umiejętności klientów. Skuteczny program marketingowy to obecnie jedno z najważniejszych zadań zarówno instytucji komercyjnych, jak i organizacji non-profit. Stworzenie grupy lojalnych i aktywnych nabywców wymaga znajomości nowoczesnych rozwiązań marketingowych, które bardzo często związane są z nowymi mediami i technologiami. Jedną z najatrakcyjniejszych metod zarządzania relacjami z klientami jest obecnie grywalizacja, łącząca w sobie elementy zabawy, edukacji, rywalizacji oraz zaangażowania. W niniejszym artykule opisane zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem gier i grywalizacji w działaniach edukacyjno-marketingowych, które można zastosować w biznesie, jak i organizacjach nie nastawionych na zysk, a więc w szkołach, bibliotekach, domach kultury czy muzeach.
dc.description.sponsorship Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject gamification
dc.subject games in education
dc.subject learning process
dc.subject business
dc.subject neurodidactics
dc.subject neuropsychology
dc.subject libraries
dc.title How to increase involvement in the learning process? Use of games and gamification in teaching and business activities
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations