Home

Zakres przedmiotowy wynagrodzenia za pracę podlegającego zajęciu w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Liskowski, Mariusz
dc.date.accessioned 2018-11-23T19:12:13Z
dc.date.available 2018-11-23T19:12:13Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia Tom XXI, 2017, s. 219-237
dc.identifier.issn 1689-5258
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5477
dc.description.abstract Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania zakresu przedmiotowego wynagrodzenia za pracę podlegającego zajęciu w sądowym postępowaniu egzekucyjnym na podstawie obowiązującej regulacji prawnej. Autor wskazuje jednocześnie na rozbieżności zachodzące między regulacją zawartą w przepisach postępowania egzekucyjnego a przepisami prawa pracy. W artykule przywołano poglądy zaprezentowane w doktrynie oraz orzecznictwo sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego. Dokonuje nie tylko analizy obecnie obowiązującej regulacji prawnej de lege lata, formułuje również postulaty zmian de lege ferenda odnoszące się do zagadnienia tytułowego.
dc.description.abstract This article attempts to present the objective scope of the enforcement of payments in relation to remuneration for work based on current legislation. The author emphasizes the distinction between court enforcement proceedings and labour law. Not only does the article contain the views of legal academics and commentators, but also a judicial ruling, that of the Supreme Court in particular. As the result, the piece contains both an analysis of the current legislation de lege lata and proposals for changes de lege ferenda in the field of the subject matter.
dc.language.iso pol
dc.publisher Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Egzekucja
dc.subject Sądowe postępowanie egzekucyjne
dc.subject Praca
dc.subject Wynagrodzenie za pracę
dc.title Zakres przedmiotowy wynagrodzenia za pracę podlegającego zajęciu w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
dc.title.alternative The objective scope of the enforcement of payments in relation to remuneration for work
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations