Home

Flash mob jako narzędzie marketingowe. Wykorzystanie psychologii tłumu w promocji instytucji i produktów kultury

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cyrklaff-Gorczyca, Magdalena
dc.date.accessioned 2018-11-23T18:58:51Z
dc.date.available 2018-11-23T18:58:51Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 13 (13), 2014, s. 53-70
dc.identifier.issn 1643-8175
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5473
dc.description.abstract Flash mob w swojej pierwotnej postaci oznaczał spontaniczne wydarzenie, zainicjowane w przestrzeni publicznej przez nieznaną grupę ludzi. Miało ono charakter rozrywkowy i absurdalny, a o czasie jego rozpoczęcia informowano całkowicie przypadkowe osoby zwykle poprzez e-maile lub smsy. Z biegiem czasu ta specyficzna forma happeningu przekształciła się i może być obecnie wykorzystywana jako narzędzie edukacyjno-aktywizacyjne, uwrażliwiające na pewne ważne kwestie społeczne, a także jako narzędzie marketingowe wykorzystywane w reklamie i kreowaniu marki. Niniejszy artykuł poświęcony został charakterystyce flash mobów, jako narzędzi promujących instytucje, wy-darzenia, usługi i produkty kultury. Punktem wyjścia uczyniono tutaj opis ewolucji i struktury flash mobów, a następnie opisano przykłady ich zastosowania w działaniach marketingowych z zakresu kultury i sztuki. Na końcu przedstawiono wskazówki dotyczące wykorzystania flash mobów w biznesie.
dc.description.abstract Flash mob in its original form meant spontaneous event, initiated in a public space by an unknown group of people. It had entertaining and absurd character and about the time of its commencement completely random people were reported usually through e-mails or text messages. Over time, this particular form of happening evolved and can now be used as an educational tool for sensitizing activation of some important social issues, as well as a marketing tool used in advertising and branding. This article is devoted to the characteristic of flash mobs as a tools of promotion of the institutions, services and cultural products. At the beginning in the article were described the evolution and structure of flash mobs and then were given examples of flash mobs in marketing activities in the field of art and culture. At the end of the article were presented guidelines related to the use of flash mobs in a business field.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wyższa Szkoła Bankowa
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject flash mob
dc.subject psychologia tłumu
dc.subject narzędzie marketingowe
dc.subject ambient marketing
dc.subject promocja kultury
dc.subject marketing kultury
dc.subject reklama
dc.subject public relations
dc.subject kreowanie marki
dc.subject crowd psychology
dc.subject marketing tool
dc.subject cultural marketing
dc.subject advertising
dc.subject brand creation
dc.title Flash mob jako narzędzie marketingowe. Wykorzystanie psychologii tłumu w promocji instytucji i produktów kultury
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations