Home

Skrobia dialdehydowa oraz pektyna jako czynniki sieciujące dla zastosowań w inżynierii tkankowej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna
dc.contributor.author Skopińska-Wiśniewska, Joanna
dc.contributor.author Bajek, Anna
dc.contributor.author Maj, Małgorzata
dc.contributor.author Kaczmarek, Halina
dc.contributor.author Sionkowska, Alina
dc.date.accessioned 2018-04-24T11:04:38Z
dc.date.available 2018-04-24T11:04:38Z
dc.date.issued 2018-04-24
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5174
dc.description.abstract Głównym zadaniem inżynierii tkankowej jest stworzenie materiału, który mógłby znaleźć zastosowanie, jako zamiennik uszkodzonej tkanki, bądź narządu oraz wspomóc jego regenerację. Materiały te, zwane skafoldami zbudowane są przede wszystkim z naturalnych biopolimerów m.in. z kolagenu i elastyny. W celu poprawienia ich właściwości chemicznych oraz mechanicznych hydrożele mogą być modyfikowane przez proces sieciowania. Mimo, iż do tej pory zostało zastosowanych wiele czynników sieciujących, wciąż poszukiwane są bardziej bezpieczne związki. Zliofilizowane hydrożele wykazują porowatą strukturę. Analiza obrazów ze skaningowej mikroskopii elektronowej dowodzi, że ich rozmiar jest zróżnicowany i zależy zarówno od dodatku hydrolizatów elastyny, jak i ilości i rodzaju czynnika sieciującego. Analiza termogramów ze skaningowej kalorymetrii różnicowej wykazuje, że przemiana cieplna badanych materiałów przebiega w dwóch etapach. Sieciowanie skrobią dialdehydową prowadzi do zwiększenia sztywności żeli, natomiast próbki zawierające pektynę są mniej odporne na ściskanie. Badanie odpowiedzi komórkowej dla otrzymanych hydrożeli wykazuje, że materiały te są atrakcyjne zarówno dla fibroblastów mysich 3T3 i mezenchymalnych komórek macierzystych.
dc.description.sponsorship Statut zad. 224
dc.language.iso pol
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject skrobia dialdehydowa
dc.subject pektyna
dc.subject kolagen
dc.subject elastyna
dc.subject inżynieria tkankowa
dc.title Skrobia dialdehydowa oraz pektyna jako czynniki sieciujące dla zastosowań w inżynierii tkankowej
dc.type info:eu-repo/semantics/conferenceObject
dc.contributor.supervisor Skopińska-Wiśniewska, Joanna


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations