Home

Nanocząstki magnetyczne pokryte mieszaniną chitozanu i poli(kwasu akrylowego) dla aplikacji biomedycznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Węgrzynowska-Drzymalska, Katarzyna
dc.contributor.author Chełminiak, Dorota
dc.contributor.author Ziegler-Borowska, Marta
dc.contributor.author Kaczmarek, Halina
dc.date.accessioned 2018-04-24T10:45:13Z
dc.date.available 2018-04-24T10:45:13Z
dc.date.issued 2018-04-24
dc.identifier.isbn 978-83-231-3565-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5165
dc.description.abstract W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie projektowaniem, syntezą i zastosowaniem nanocząstek w wielu dziedzinach nauki. Szczególną klasą nanocząstek są nanocząstki magnetyczne, których rdzeń bazuje na magnetycie (Fe3O4), wykazującym właściwości superparamagnetyczne (Rys. 1.) [1]. Nanocząstki magnetyczne są szeroko wykorzystane w naukach biomedycznych, m.in. w hipertermii magnetycznej, dostarczaniu leków oraz detoksykacji płynów biologicznych (ustrojowych) [2]. Rdzeń magnetytowy wymaga pokrycia stabilizatorem, od którego zależą właściwości nanocząstek magnetycznych. Jednymi z szeregu stabilizatorów polimerowych stosowanych do pokrywania magnetytu są chitozan oraz poli(kwas akrylowy) (PAA). Standardowymi metodami otrzymywania nanocząstek magnetycznych przy użyciu PAA, jako stabilizatora są termiczna polimeryzacja lub kopolimeryzacja kwasu akrylowego (AA) na powierzchni rdzenia magnetytu [3,4]. Metody te są jednak czasochłonne i kosztowne. Alternatywą dla tych metod jest pokrywanie nanocząstek magnetytu PAA na drodze fotopolimeryzacji. Czysty monomer kwasu akrylowego poddano procesowi fotopolimeryzacji, a kinetykę fotopolimeryzacji wykonano przy pomocy spektroskopii FTIR. Pasmo przy długości fali 1635 cm-1, odpowiadające drganiom rozciągającym C=C zostało wybrane do obliczenia stopnia konwersji monomeru. Strukturę i morfologię otrzymanych nanocząstek scharakteryzowano za pomocą spektroskopii ATR-FTIR, analizy rentgenograficznej oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Zbadano również rozmiar otrzymanych nanocząstek metodą DLS (Nanosizer). Literatura: [1] Chełminiak D., Ziegler-Borowska M., Kaczmarek H., Synthesis of magnetite nanoparticles coated with poly(acrylic acid) by photopolymerization, Materials Letters 164 (2016) 464-467, [2] Ziegler-Borowska M., Chełminiak D., Siódmiak T., Sikora A., Marszałł M.P., Kaczmarek H., Synthesis of new chitosan coated magnetic nanoparticles with surface modified with long-distanced amino groups as a suport for bioligands binding, Materials Letters 132 (2014) 63-65, [3] Wu Y., Guo J., Yang W., Wang C.H., Fu S., Preparation and characterization of chitosan-poly(acrylic acid) polymer magnetic microspheres, Polymer 47 (2006) 5287-5294, [4] Guo L., Liu G., Hong R.Y., Li H.Z., Preparation and characterization of chitosan poly(acrylic acid) magnetic microspheres, Marine Drugs 8 (2010) 2212-2222.
dc.description.sponsorship Statut zad. 224
dc.language.iso pol
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject nanocząstki magnetyczne
dc.subject poli(kwas akrylowy)
dc.subject chitozan
dc.subject fotopolimeryzacja
dc.title Nanocząstki magnetyczne pokryte mieszaniną chitozanu i poli(kwasu akrylowego) dla aplikacji biomedycznych
dc.type info:eu-repo/semantics/conferenceObject
dc.contributor.supervisor Kaczmarek, Halina


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations