Home

Reanaliza NCEP/NCAR i możliwości jej wykorzystania do badań rozkładu przestrzennego temperatury powietrza w Arktyce i Subarktyce Amerykańskiej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Vízi, Zsuzsanna
dc.contributor.author Przybylak, Rajmund
dc.date.accessioned 2018-04-11T11:04:26Z
dc.date.available 2018-04-11T11:04:26Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Annales Univesitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, vol. LXI, 50, pp. 436-445
dc.identifier.issn 0137-1983
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5152
dc.description.abstract Dane gridowe (2,5x2,5°) z reanalizy NCEP/NCAR (Kalnay i in. 1996, Kistler i in. 2001) o różnej rozdzielczości czasowej (terminowe, dobowe i miesięczne) są obecnie coraz powszechniej wykorzystywane w klimatologii, szczególnie w przypadkach, kiedy dane ze stacji meteorologicznych nie są dostępne. Dla obszarów polarnych mogą być one bardzo przydatne, gdyż sieć stacji jest tu bardzo rzadka, co powoduje, iż odległości pomiędzy sąsiednimi punktami pomiarowymi sięgają setek kilometrów. Przed wykorzystaniem tych danych do różnych badań należy jednak sprawdzić ich poprawność i wiarygodność. Najlepiej to zrobić poprzez ich porównanie z istniejącymi obserwacjami dla stacji meteorologicznych. Vízi i Przybylak (2006) zbadali, które bazy danych (reanaliza NCEP/NCAR, dane gridowe 0,5x0,5 i 5x5 stopni, Global Historical Climatology Network /GHCN/ i Adjusted Historical Canadian Climate Database /AHCCD/) i metody interpolacji przestrzennej (np. metody krigingu, liniowa regresja przestrzenna, metoda ważonych odwrotnych odległości) są najwiarygodniejsze do przedstawienia współczesnych warunków klimatycznych na badanym obszarze. Stwierdzili, że wpływ wyboru metody interpolacji na rozkład przestrzenny temperatury powietrza w Arktyce i Subarktyce Amerykańskiej jest niewielki. Okazało się natomiast, że spośród wszystkich analizowanych baz danych najgorsze wyniki (najczęściej znacznie zaniżone wartości temperatury) uzyskano dla danych wziętych z reanalizy NCEP/NCAR dlatego też temat ten zdecydowano się przedstawić bardziej szczegółowo w niniejszym opracowaniu.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject reanaliza NCEP/NCAR
dc.subject temperatura powietrza
dc.subject Arktyka
dc.subject Subarktyka Amerykańska
dc.title Reanaliza NCEP/NCAR i możliwości jej wykorzystania do badań rozkładu przestrzennego temperatury powietrza w Arktyce i Subarktyce Amerykańskiej
dc.title.alternative NCEP/NCAR reanalysis and its usefulness in the study of the spatial distribution of air temperature in the American Arctic and Subarctic
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations