Home

Rozwój ruchów katolickich na przykładzie diecezji chełmińskiej i toruńskiej. Ważny wymiar Kościoła posoborowego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rozynkowski, Waldemar
dc.date.accessioned 2018-03-14T11:46:03Z
dc.date.available 2018-03-14T11:46:03Z
dc.date.issued 2018-03-14
dc.identifier.citation Studia Soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II / pod red. Michała Białkowskiego, Toruń : Oficyna Wydawnicza Finna, 2013, s. 305-317
dc.identifier.isbn 978-83-64141-91-1
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5119
dc.description.abstract Powszechnie przyjmuje się, że jednym z owoców Soboru Watykańskiego II było powstawanie szeregu nowych ruchów katolickich gromadzących wiernych. Myślimy tu głównie o wiernych świeckich, gdyż to do nich są one głównie adresowane, jednak nie możemy zapominać, że ich uczestnikami są także kapłani oraz osoby zakonne. Chociaż żaden z dekretów soborowych nie powoływał do istnienia przywołanych rzeczywistości, to jednak właśnie z Kościołem wprowadzającym postanowienia soborowe wiązany jest kolejny rozdział w historii zrzeszeń katolickich. Przemawiają za tym bardzo konkretne fakty, przede wszystkim czas ich powstania. Trudno bowiem uznać za dzieła przypadku zarówno ich początki, jak i dynamiczny rozwój, które zbiegły się w czasie z nową soborową interpretacją miejsca świeckich w Kościele. Nauczanie soborowe było niewątpliwie źródłem inspiracji dla powstania nowych oraz rozwoju funkcjonujących od lat czy pokoleń ruchów katolickich gromadzących wiernych świeckich . Omawianemu zagadnieniu chcemy się przyjrzeć w kontekście wybranego terytorium. Badaniami objęto diecezję chełmińską, a dokładnie jej południową część, która od dnia 25 III 1992 roku znalazła się w granicach nowo powstałej diecezji toruńskiej. Dotykamy tu więc historii ruchów w dwóch diecezjach, jednak na jednym obszarze, dokładnie chodzi tu przede wszystkim o teren ziemi chełmińskiej. Niniejszy artykuł składa się z trzech części. W pierwszej odwołamy się do sytuacji Kościoła w Polsce, w tym i diecezji chełmińskiej po II wojnie światowej. Przypomnienie faktów politycznych wydaje się być niezbędnym, aby lepiej zrozumieć także procesy zachodzące w Kościele w okresie wprowadzania reform Soboru Watykańskiego II. Następnie przybliżymy historię wybranych ruchów i stowarzyszeń, które powstawały zarówno przed 1992 rokiem, jak i po nim. Mówiąc o ruchach mamy na myśli przede wszystkim rzeczywistość dodatkowej obecności wiernych świeckich, gromadzących się w grupach i wspólnotach, poza niedzielną Eucharystią. Przywołane kryterium jest oczywiście jakimś uproszczeniem, ale czyż nie tak właśnie patrzymy często na grupy gromadzące się w parafiach (czasami w innych miejscach)- ich członkowie spotykają się dodatkowo poza niedzielną liturgią . W ostatniej części przedstawimy kilka wniosków, które nasuwają się po charakterystyce przywołanych zrzeszeń.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Ruchy i stowarzyszenia katolickie
dc.subject Diecezja Chełmińska
dc.subject Diecezja Toruńska
dc.subject Historia ruchów i stowarzyszeń katolickich
dc.subject Klub Intelgencji Katolickiej w Toruniu
dc.subject Ruch Światło-Życie
dc.subject Odnowa w Duchu Świętym
dc.subject Droga Neokatechumenalna
dc.subject Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej
dc.subject Ruch Rodzin Nazaretańskich
dc.subject Akcja Katolicka
dc.subject Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
dc.subject Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej
dc.subject Świecki Zakon Karmelitów Bosych w Toruniu
dc.subject Komórki Parafialne
dc.subject Bractwo Świętego Józefa Opiekuna Rodzin
dc.title Rozwój ruchów katolickich na przykładzie diecezji chełmińskiej i toruńskiej. Ważny wymiar Kościoła posoborowego
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations