Home

Między lokalnym iwentem a turystycznym megaiwentem kulinarnym. Przygody Festiwalu Smaku w Grucznie

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kleśta-Nawrocki, Rafał
dc.contributor.author Kleśta-Nawrocka, Aleksandra
dc.date.accessioned 2018-02-23T13:02:18Z
dc.date.available 2018-02-23T13:02:18Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Czas Kultury, vol. 192, no. 1, 2017, pp. 92-98.
dc.identifier.issn 0867-2148
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5096
dc.description.abstract The article concerns the Festival of Taste, held in the village of Gruczno, and on the basis of this event, highlights interesting tensions that arise from the clash between local activities and global tendencies. The presented case study reveals problems that arise when local communities come into contact with the mechanisms of tourism, and shows the different needs and articulations of the various parties involved. The Festival of Taste in Gruczno is an appealing topic for research in this regard. Its development from a local event to a tourist mega-event, and its current state, which reflects both local and supra-local interests, clearly reveals this interplay. In studying the Festival of Taste, the authors refer mainly to culinary aspects, e.g. products and local producers and their relation to culinary tourism, but their analysis goes far beyond culinary matters, showing how this context merely illustrates the cultural policies that are currently being carried out and how they are privileged.
dc.description.abstract Artykuł dotyczy Festiwalu Smaku odbywającego się we wsi Gruczno i na tym mikroprzykładzie ukazuje interesujące napięcia powstające w zderzeniu działań lokalnych z tendencjami globalnymi. Prezentowane studium przypadku odsłania problemy związane z funkcjonowaniem lokalnych społeczności w zetknięciu z mechanizmami turystyki, ukazując jednocześnie odmienne potrzeby i artykulacje różnych stron. Festiwal Smaku w Grucznie jest atrakcyjnym przedmiotem badań w tym względzie. Jego rozwój od lokalnego iwentu po turystyczny megaiwent oraz stan obecny, wciąż odzwierciedlający poziom lokalnych i ponadlokalnych interesów, wyraźnie ujawniają tego rodzaju grę. Badając Festiwal Smaku, autorzy odnoszą się głównie do materii kulinarnej, np. produktów i producentów lokalnych wobec turystyki kulinarnej, analiza wykracza jednak dalece poza kulinaria, ukazując jedynie w ich kontekście prowadzone i preferowane polityki kulturalne.
dc.language.iso pol
dc.publisher Stowarzyszenie Czasu Kultury
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subject event
dc.subject mega-events
dc.subject culinary tourism
dc.subject anthropology of food
dc.subject Festival of Taste
dc.subject Gruczno
dc.subject iwent
dc.subject megaiwent
dc.subject turystyka kulinarna
dc.subject antropologia jedzenia
dc.subject Festiwal Smaku
dc.subject Gruczno
dc.title Między lokalnym iwentem a turystycznym megaiwentem kulinarnym. Przygody Festiwalu Smaku w Grucznie
dc.title.alternative Between the Local Event and the Tourist Culinary Megaevent. The Odyssey of the Festival of Taste in Gruczno
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations